U pravu si! Online

Šta je pretres, a šta pregled?

Ono što mi, obični ljudi, podrazumevamo kada kažemo „pretres“, u stvari, obuhvata tri odvojena policijska postupka. Svaki od njih detaljnije smo opisali u posebnim člancima:

 1. Pretres osoba, stana i drugih prostorija obavlja se radi nalaženja tragova i predmeta važnih za krivični postupak, a u slučaju pretresa stana i drugih prostorija i radi hvatanja okrivljenog za neko krivično delo. Pretres je, osim u izuzetnim slučajevima, moguće obaviti samo po nalogu suda. S druge strane, nema ograničenja u pogledu načina pretresa. To znači da policajci mogu otvoriti baš svaku prostoriju i predmet u stanu za koji imaju nalog, a da osobu koju pretresaju mogu skinuti do gola, čak joj zaviriti i u takozvane telesne šupljine. Pri tome, doduše, moraju da poštuju „pravo na intimu i dostojanstvo ličnosti“, mada je teško zamisliti šta to znači u ovom slučaju.
 2. Pregled osoba, predmeta koje one nose sa sobom i njihovih prevoznih sredstava, kada je to neophodno radi pronalaska predmeta podobnih za napad ili samopovređivanje, za šta nije potreban sudski nalog, samo sumnja policajca da neka osoba ima kod sebe ovakve predmete. S druge strane, ovde je nešto detaljnije regulisan način pregleda i njegove granice. Pregled može i da preraste u pretres ukoliko policajac nađe dokaze i tragove nekog krivičnog dela (bez sudskog naloga ako za to postoje uslovi, a ako ne, onda se prvo mora sačekati da stigne nalog).
 3. Pregled mesta događaja, odnosno izvršenja krivičnog dela, prekršaja ili mesta drugog događaja koji je potrebno razjasniti, gde prvi policajac koji stigne na mesto događaja može do dolaska uviđajne ekipe, odnosno inspektora koji će dalje voditi slučaj i istražnog sudije, pronaći i obezbediti tragove i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz ili izvor obaveštenja. Za ovo, takođe, nije potreban sudski nalog, a policajac, u cilju obavljanja ovog zadatka, može da preduzme i pregled osoba, predmeta i saobraćajnih sredstava.
VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.8/5
(Ukupan broj ocena:7)
This entry was posted in Policija i predkrivični postupak and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje