U pravu si! Online

Pritužbe na rad policije

Ukoliko smatraš da je neki policajac povredio tvoja prava i slobode, to jest, da je prekoračio svoja službena ovlašćenja na tvoju štetu, na primer, ako je bio nepristojan prema tebi, upotrebio prekomernu

ili te je nezakonito priveo, imaš pravo da Ministarstvu unutrašnjih poslova podneseš pritužbu protiv njega, u roku od 30 dana od kada se ta povreda desila. Konačni odgovor na tvoju pritužbu može biti osnov da samo Ministarstvo pokrene disciplinski, prekršajni ili krivični postupak protiv policajca.

U svakom slučaju, bilo da si podneo pritužbu ili ne, imaš pravo da se obratiš javnom tužiocu radi pokretanja prekršajnog ili krivičnog postupka protiv policajca ili da protiv Ministarstva podneseš tužbu za naknadu materijalne i nematerijalne štete koju si pretrpeo, na primer, zbog nanetog duševnog bola. Odštetu možeš da tražiš i u okviru krivičnog ili prekršajnog postupka.

Odluka MUP-a po pritužbi može ti koristiti u kasnijem sudskom postupku, bilo da ga pokreneš sam ili to učini Ministarstvo, kao dokaz da ti je naneta šteta, čime izbegavaš da to sam dokazuješ pred sudom.

Podnošenje pritužbe

Pritužbu podnosiš usmeno ili u pisanoj ili elektronskoj formi, Ministarstvu (Birou za pritužbe i predstavke) ili policijskoj upravi na čijoj teritoriji živiš (imaš prijavljeno prebivalište ili boravište). O usmenoj pritužbi sastavlja se zapisnik, koji potpisujete ti i policijski službenik koji ju je primio, a ti dobijaš kopiju zapisnika. Ako si lično odneo pisanu pritužbu u policiju, o tome treba da dobiješ potvrdu.

Pritužba mora da bude razumljiva i da sadrži tvoje ime, prezime i potpis, kao i mesto, vreme i opis događaja tokom kojeg su ti povređena prava ili slobode. U slučaju da je pritužba nepotpuna ili nerazumljiva, starešina koji treba da je razmatra ili komisija poslaće ti pisani zahtev da je dopuniš, odnosno ispraviš u roku od tri dana. Ukoliko to ne učiniš, pritužba će biti odbačena.

Postupak pred starešinom policajca na kojeg se žališ

Tvoju pritužbu razmotriće komandir policijske stanice ili rukovodilac druge organizacione jedinice u kojoj radi poicajac na kojeg se žališ, osim ako postoje razlozi da se sumnja da je povreda na koju se žališ istovremeno i krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. U tom slučaju pritužbu će razmatrati posebna komisija Ministarstva.

Starešina koji primi pritužbu dužan je da odmah obavesti Biro i direktora policije ako je u događaju opisanom u pritužbi neko povređen ili poginuo, ukoliko je upotrebljeno vatreno oružje ili su protiv najmanje tri osobe upotrebljena druga sredstva prinude, ili se tvrdi da se desilo nešto za šta bi mogli biti zainteresovani mediji.

Pretpostavljeni policajca protiv kojeg si podneo pritužbu pismeno će te pozvati na razgovor, na koji ne moraš da dođeš. I ti i policajac možete da predlažete dokaze i svedoke, a ako tim dokazima raspolaže policija, dužni su da te podatke i dokumente sami obezbede, a ti imaš pravo na uvid u njih. Uvid mogu i da ti odbiju iz bezbednosnih razloga, ali tada dalji postupak provere pritužbe preuzima ministar lično.

Ishod postupka pred starešinom

Kada se provera završi, starešina će te pozvati na razgovor na kojem bi trebalo da se zaključi slučaj. Ukoliko se složite oko toga šta se desilo tokom spornog događaja i oko toga da li je policajac na kojeg se žališ uradio nešto nepravilno ili ne, postupak se završava. To se unosi u zapisnik koji i ti treba da potpišeš. Sve to treba da se odigra u roku od 15 dana od podnošenja pritužbe.

Ako tokom razgovora ti i policijski starešina ne možete da se usaglasite, ili uopšte ne dođeš na razgovor, starešina mora da prosledi pritužbu i sve spise u vezi s njom komisiji koja dalje razmatra slučaj.

Postupak pred komisijom

Ukoliko slučaj dođe do komisije, ona može da prihvati proveru pritužbe koja je ranije obavljena ili da traži dodatnu proveru. U slučaju da iz pritužbe sledi da je policajac počinio krivično delo, određuje se posebna osoba koja treba da obavi proveru. Tebe će i u ovom slučaju pozivati na sednice komisije i takođe imaš pravo da se ne odazoveš pozivu.

Komisija glasanjem na zatvorenoj sednici odlučuje o osnovanosti pritužbe. Na kraju, a u roku od 30 dana od kada je komisija preuzela slučaj, treba da dobiješ pisani odgovor na pritužbu, a odluka je konačna.

Prava podnosioca pritužbe

Tokom ovog postupka i ti i policajac protiv kojeg si podneo pritužbu imate pravo na advokata, o svom trošku.

Svi podaci do kojih u ovom postupku dođe policijski starešina ili komisija — poverljivi su.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.3/5
(Ukupan broj ocena:12)
This entry was posted in Policija i predkrivični postupak and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje