U pravu si! Online

Pregled osoba, predmeta i prevoznih sredstava

Svaki policajac može da zaustavi svaku osobu i pregleda nju, predmete koje ona ima kod sebe i prevozno sredstvo u kojem putuje, ako posumnja da ta osoba ima kod sebe oružje, eksploziv ili bilo koji drugi predmet pogodan za napad ili samopovređivanje (to može biti i alat, perorez…). Za to mu nije potreban nikakav nalog suda, za razliku od pretresa, ili naređenje pretpostavljenog; dovoljno je da postoji ovakva sumnja.

Kad te policajac zaustavi da bi te pregledao, mora da ti kaže razlog: da li je reč o preventivnom pregledu — rutinskoj kontroli, da li sumnja da si izvršio neko krivično delo ili prekršaj, ili je to učinio neko drugi, a on ne zna ko pa kontroliše svakog ko mu je sumnjiv, ili sumnja da ti imaš nekakve veze s tim prestupom, ili je, možda, reč o nekom drugom bezbednosnom razlogu — mora da ti kaže kakvom.

Ako kod tebe nađe oružje ili predmete pogodne za napad ili samopovređivanje — oduzeće ih.

Pregled osoba

Pod pregledom osoba podrazumeva se „uvid u sadržaj odeće i obuće“. Policajac to može da uradi vizuelno (da jednostavno pogleda šta imaš u džepu, ali ne i da zavuče ruku u njega), dodirom (da te prepipa preko odeće), korišćenjem tehničkih sredstava (ogledala, detektora i sl.) ili službenog psa (dresiranog da nanjuši eksploziv, na primer).

Policijski službenik mora biti istog pola kao osoba koju pregleda, osim ukoliko je neophodno hitno oduzeti opasne predmete.

Policajac treba da izdvoji na stranu osobu koju pregleda i odvoji je od drugih prisutnih ljudi. To ne mora da uradi ukoliko pregled obavlja na nekom javnom skupu (utakmica, koncert…), ili ako bi izdvajanjem doveo u pitanje sam pregled ili izvršenje zadatka koji je dobio.

Pregled predmeta i prevoznih sredstava

Pod predmetima koje osoba nosi sa sobom podrazumevaju se predmeti koji su baš kod te osobe (ona ih drži ili su na njoj ili u njenoj odeći), predmeta koji su u njenoj neposrednoj blizini, kao i predmeta koji se prevoze po njenom nalogu i u njenoj pratnji (na primer, prtljag koji si predao na aerodromu).

Pregledom saobraćajnog sredstva, koje mora biti u neposrednoj blizini ili pod nadzorom osobe koju policajac pregleda, smatra se pregled svih otvorenih i zatvorenih prostora tog saobraćajnog sredstva i predmeta koji se u njemu prevoze.

Naravno da se i ovom prilikom mogu koristiti tehnička sredstva ili psi, a ukoliko osoba koja se pregleda to ne učini dobrovoljno, policajac je ovlašćen da sam otvori zatvoreno saobraćajno sredstvo ili predmet, ako treba i na silu. Pri tom mora da pazi da izazove što manju štetu, a ako šteta ipak nastane, dužan je da oštećenja fotografiše ili snimi na drugi način.

Ako nađe nešto drugo

Ukoliko policajac prilikom pregleda ne naiđe na predmete koje je tražio već na nešto drugo što može biti dokaz u krivičnom ili prekršajnom postupku, na primer, drogu, pregled će prerasti u pretres ukoliko postoje uslovi za pretres bez sudskog naloga (recimo, ako se sumnja da ćeš odbaciti, sakriti ili uništiti dokaze). U slučaju da ne postoje uslovi za pretres bez naloga, zadržaće te i zatražiti nalog od nadležnog suda. Ako ne dobije nalog u roku od šest sati, policajac mora da te pusti.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.8/5
(Ukupan broj ocena:7)
This entry was posted in Policija i predkrivični postupak and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje