U pravu si! Online

Pregled mesta događaja

Kada policajac sazna da je izvršeno krivično delo ili prekršaj, ili da se desio neki drugi događaj koji treba razjasniti — požar, eksplozija i sl., on treba da otkloni opasnost po živote i zdravlje ljudi, kao i po imovinu, i obezbedi ukazivanje pomoći povređenima ako ih ima. Zatim treba da obezbedi mesto događaja, odnosno da ne dozvoli da dođe do uništenja tragova i dokaza. On, takođe, treba da pregleda mesto događaja i potraži tragove i predmete koji bi mogli poslužiti kao dokaz, dovesti do hvatanja počinioca ili pružiti neka druga važna obaveštenja u vezi s tim događajem.

Kada to učini, treba da sačeka dolazak policijskih inspektora koji će preuzeti slučaj, odnosno tužioca, istražnog ili prekršajnog sudije kojima treba da podnese usmeni izveštaj o zatečenom stanju i merama koje je preduzeo, a kasnije to treba da uradi i u pisanoj formi.

Mere koje policajac može da preduzme

Da bi to postigao, policajac, između ostalog, može da:

 • pregleda osobe, predmete i saobraćajna sredstva;
 • proverava i utvrđuje identitet zatečenih osoba;
 • privremeno oduzme predmete;
 • zabrani snimanje mesta događaja da bi se zaštitile žrtve i oštećeni ili obezbedilo nesmetano vođenje daljeg postupka.

Zadržavanje osoba na mestu događaja

Policajac može, najduže do šest sati, da zadrži na mestu događaja osobu koja bi mogla da pruži važna obaveštenja ili da pomogne u spasilačkim aktivnostima ako za tim ima potrebe, pod uslovom da se ta obaveštenja ne bi mogla prikupiti kasnije, ili da se kasnije ne bi mogao naći niko ko bi pomogao u spasavanju.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Policija i predkrivični postupak and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje