U pravu si! Online

Policijsko zadržavanje

Postoji nekoliko situacija u kojima policija sme da zadrži neku osobu u policijskoj stanici, i za svaku od njih propisano je koliko zadržavanje može da traje.

Najduže 12 sati ili dok se ne otrezni, u stanici može biti zadržan:

 • vozač koji je vozio pod teškim ili potpunim uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci;
 • vozač koji je pod manje ozbiljnim uticajem ovih supstanci, ako postoji opasnost da će nastaviti da vozi;
 • vozač koji odbije testiranje na alkohol i drogu.

Najduže 24 sata policija može da zadrži:

 • osobu koja remeti ili ugrožava javni red, ukoliko je nije moguće drugačije naterati da prestane to da radi;
 • vozača koji je zatečen u saobraćajnom prekršaju, pa je ipak nastavio da ga čini ili je izrazio takvu nameru, a ne može se odmah izvesti pred sudiju za prekršaje;

Najduže 48 sati traje zadržavanje osobe koju policija osumnjiči za neko krivično delo, i o tome pišemo u posebnom članku. Ipak, i za te osobe važe pravila o fotografisanju i otiscima, mestu i uslovima tokom zadržavanja i medicinskoj pomoći, koja su opisana u ovom tekstu. Ovaj rok odnosi se i na osobu koju je izručila strana policija da bi ona bila predata nekom našem organu.

Vreme za zadržavanje počinje da teče od dovođenja osobe u stanicu, a prestaje kada isteknu propisano vreme, razlozi za zadržavanje ili tome odluči nadležni sud.

Rešenje o zadržavanju

Osim u slučaju zadržavanja osumnjičenih za krivična dela, kada važe nešto drugačija pravila, o zadržavanju mora biti doneto rešenje u roku od šest sati od dovođenja u stanicu, i uručeno zadržanoj osobi. Ona, dok traje zadržavanje, ima pravo žalbe na to rešenje. Nadležni sud mora o toj žalbi da odluči u roku od 48 sati od njenog podnošenja. Žalba ne odlaže zadržavanje.

Zadržana osoba svakako na svom maternjem jeziku ili jeziku koji razume mora biti obaveštena da je zadržana, zašto je zadržana, da ima pravo da ćuti, pravo na pomoć advokata kojeg sama izabere i koga ima pravo da obavesti da je zadržana.

Ukoliko je zadržani tražio advokata, policija mora da prekine svako dalje postupanje do njegovog dolaska, ali ne duže od dva sata.

Koga zadržana osoba ima pravo da obavesti?

Zadržana osoba ima pravo da o tome obavesti nekog člana porodice ili drugu blisku osobu. Na zahtev zadržanog mora se obavestiti i njegov poslodavac, kao i centar za socijalni rad ukoliko je potrebno obezbediti staranje o deci ili drugim osobama o kojima se inače stara zadržana osoba.

Ako je zadržan stranac, mora biti obavešten i o tome da ima pravo da traži da se obavesti diplomatsko ili konzularno predstavništvo njegove zemlje.

Fotografisanje i uzimanje otisaka

U slučaju da treba utvrditi identitet osumnjičenog ili radi uspešnog vođenja postupka, policija može, uz prethodno odobrenje istražnog sudije, fotografisati osumnjičenog, uzeti mu otiske prstiju, objaviti njegovu fotografiju i preduzeti druge radnje potrebne za utvrđivanje identiteta.

Ako je potrebno da se utvrdi od koga potiču otisci prstiju na nekom predmetu, policija može, uz prethodno odobrenje javnog tužioca, da uzme otiske prstiju od osoba koje su mogle doći u dodir s tim predmetom.

Ukoliko neko smatra da nisu imali pravo da ga fotografišu ili mu uzmu otiske, ima pravo da podnese pritužbu nadležnom javnom tužiocu ili neposredno pretpostavljenom policijskom funkcioneru.

Mesto zadržavanja

Zadržana osoba može da boravi u prostoriji namenjenoj za to u policijskoj stanici ili u zgradi organa pravosuđa — u istražnom zatvoru. Ako se nalazi u istražnom zatvoru, mora biti fizički odvojena od pritvorenika i osuđenika.

Izuzetno, zadržana osoba može biti držana i u drugim službenim prostorijama policije ili u posebno prilagođenom prostoru vozila („marice“), ali ne duže nego što je potrebno da se preveze do stanice ili izvrše drugi zadaci policije koji su u toku.

Uslovi tokom zadržavanja

U policijskoj stanici mora postojati policijski službenik koji odgovara za zadržane osobe, pa i njihovu bezbednost smeštaja u prostoriju za zadržavanje (ćeliju) do otpuštanja. On zbog toga, pre uvođenja u ćeliju, mora zadržanoj osobi oduzeti predmete koji su pogodni za napad, bekstvo ili samopovređivanje, ukoliko to već nisu učinili policajci koji su je priveli. Podaci o oduzetim predmetima unose se u potvrdu o oduzimanju ili u službeni zapisnik koji potpisuje zadržana osoba. Zadržani predmeti vraćaju se pri otpuštanju, izuzev ako postoje zakonski razlozi za njihovo oduzimanje.

Ukoliko je osoba dovedena u mokroj odeći ili onoj koja je na drugi način nepodesna za zdravlje, za vreme zadržavanja mora joj se obezbediti odgovarajuća odeća.

Muškarci i žene ne mogu se smeštati u istu ćeliju. Za nadzor nad zadržanima mogu se koristiti kamere i mikrofoni, ali to mora biti vidno naznačeno u samoj prostoriji za zadržavanje.

Ukoliko je osoba zadržana duže od 12 sati, mora joj se obezbediti hrana, i to tri obroka dnevno (doručak, ručak, večera), kao i kretanje (dovoljno velika prostorija ili izlazak u dvorište), izuzev ako bezbednosni razlozi to ne dozvoljavaju. Zadržana osoba ima pravo i na osmočasovni neprekidni odmor (spavanje) u toku 24 časa.

U slučaju potrebe za lekarskom pomoći

Bolesna ili povređena osoba kojoj je očigledno potrebna lekarska pomoć, ili osoba koja pokazuje znakove težeg trovanja (alkoholom ili nečim drugim), ne može se zadržavati u policiji, već policijski službenik zadužen za zadržavanje mora da joj obezbedi prevoz u zdravstvenu ustanovu.

Kada sama zadržana osoba zahteva lekarsku pomoć, moraju joj omogućiti da ta pomoć bude ukazana, bilo u prostorijama policije ili u najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Ukoliko postoji opasnost od bekstva, zadržana osoba može biti vezana tokom prevoza ili joj na drugi način može biti onemogućeno da pobegne (prevoz „maricom“ i slično).

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Policija i predkrivični postupak and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje