U pravu si! Online

Opšta pravila upotrebe sredstava prinude

Policajac može da upotrebi sredstva prinude samo u službene svrhe, dakle, nikako privatno, samo ako zadatak ne može da se izvrši na drugi način, i to uzdržano i srazmerno opasnosti koju treba da otkloni. Pri tome može da koristi samo one mere i sredstva prinude koja su predviđena zakonom i kojima se rezultat postiže bez gubljenja vremena ili nepotrebnih štetnih posledica po ljude i imovinu (šteta svakako ne sme biti veća od one koja bi nastala da prinuda nije primenjena). O tome koja su sredstva prinude dozvoljena i kako se upotrebljavaju možeš da čitaš ovde, s tim što smo uslove za upotrebu vatrenog oružja opisali u posebnom članku.

Primena prinude treba da bude postupna, što znači da policajac treba da upotrebi najblaže sredstvo prinude za koje smatra da mu jamči uspeh, pa tek ako to ne uspe, može da pribegne nekom jačem sredstvu.

Pre nego što pribegne sili, policajac treba da upozori osobu na kojoj namerava da je primeni, ako je to u datoj situaciji moguće i neće dovesti u pitanje izvršenje policijskog zadatka.

Napad i otpor

Pošto je kod mnogih sredstava prinude dozvoljeni razlog za upotrebu da je neko izvršio napad na policajca ili neku drugu osobu, ili da pruža otpor zakonitim postupcima policije, važno je objasniti šta se smatra napadom, a šta otporom.

Napad je svaki postupak čiji je cilj da se napadnuta osoba povredi ili ubije, da se nasilno uđe u neki objekat ili prostor oko objekta u koji je ulaz zabranjen, ili da se policajac omete ili spreči u izvršenju zadatka.

Otporom se smatra suprotstavljanje:

 • oglušivanjem o datu naredbu ili zauzimanjem klečećeg, sedećeg, ležećeg ili sličnog položaja — pasivni otpor;
 • zaklanjanjem, držanjem za drugu osobu ili predmet, otimanjem, pretnjom da će se neko napasti ili sličnim postupcima — aktivni otpor.

Pružanje medicinske pomoći posle upotrebe sile

Ukoliko je neko povređen ili na drugi način ugrožen prilikom policijske intervencije — na primer, dobio je srčani napad — policajci moraju da mu što pre obezbede medicinsku pomoć i obaveste njegove najbliže. Tu pomoć treba da ponude i ako osoba na kojoj je primenjena sila nema vidljive povrede, a ako je neko prvo odbio pomoć, a potom je ipak zatražio, to mu ne smeju odbiti.

Izveštavanje, kontrola i odgovornost u vezi sa upotrebom sredstava prinude

O svakoj upotrebi sredstava prinude policajac podnosi pisani izveštaj svom šefu, nakasnije za 24 sata. U izveštaju treba da piše koje je sredstvo upotrebio i protiv koga, treba da budu navedeni razlozi za primenu sile, kao i sve druge činjenice od značaja za ocenu opravdanosti i pravilnosti upotrebe prisile. Neposredni starešina policajca ili posebna komisija (obrazuje se u slučaju smrti, svake upotrebe vatrenog oružja i primene sile protiv više od tri osobe u istom incidentu) kasnije na osnovu tog izveštaja predlaže direktoru policije šta da preduzme ako je upotreba sile bila neopravdana ili nepravilna.

Kad su sredstva prinude upotrebljena u granicama zakona, isključena je odgovornost policajca koji ih je upotrebio.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Policija i predkrivični postupak and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje