U pravu si! Online

Kada i kako policija sme da upotrebi vatreno oružje?

Policajac može da upotrebi vatreno oružje samo u određenim situacijama (vidi dole) i samo po naređenju neposrednog starešine, izuzev ako mu je to jedino sredstvo za odbranu od neposrednog napada i opasnosti, kada to može da učini i na sopstvenu inicijativu.

Osnovno naoružanje policije su poluautomatski pištolji i revolveri i njih zadužuje svaki policajac pojedinačno. Osim toga, policija ima i automatske pištolje, ako i poluautomatske i automatske puške, ali njih ne zadužuju pojedinci i za njihovu upotrebu, uz ovde pomenuta, važe i neka dodatna pravila.

Pravila koja su ovde objašnjena ne važe za slučaj kada policajac puca u vazduh radi dozivanja pomoći, davanja upozorenja ili signalizacije, kao ni za bilo kakvo preventivno korišćenje vatrenog oružja bez pucanja.

Ko ima pravo da nosi vatreno oružje?

Policajci, bilo uniformisani ili u civilu, imaju pravo i dužnost da nose službeno oružje i municiju. Ostali službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, poput vatrogasaca ili administrativaca koji izdaju razne dozvole, mogu da nose oružje samo ako im je to naznačeno u službenoj legitimaciji.

Slučajevi u kojima se sme upotrebiti vatreno oružje

Policajac sme da upotrebi vatreno oružje samo ako upotrebom drugih sredstava prinude ne može izvršiti zadatak, a apsolutno je nužno:

 • da se od
  zaštiti nečiji život (takvim se smatra napad vatrenim oružjem ili drugim predmetom kojim se može ugroziti život, ili napad od strane više osoba);
 • da spreči bekstvo osobe zatečene u izvršenju krivičnog dela (na mestu zločina, u neposrednoj blizini ili na mestu gde su nastupile posledice zločina — na primer, tamo gde je žrtva umrla od posledica ranjavanja, kao i u slučaju da se kod begunca nalaze predmeti kojima je izvršeno krivično delo ili koji su nastali kao posledica krivičnog dela) za koje je propisana kazna zatvora od deset i više godina;
 • da spreči bekstvo osobe koja je zakonito lišena slobode ili osobe za koju je izdat nalog za lišavanje slobode zbog izvršenja krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora od deset godina ili teža (u nalogu mora biti izričito navedeno da će policajac upotrebiti vatreno oružje radi sprečavanja bekstva);
 • da od sebe odbije neposredni napad kojim je ugrožen njegov život (tu se, osim već pomenutih situacija, računa i napad na mestu i u vreme kada se ne može očekivati pomoć);
 • da odbije napad na objekat ili osobu koju obezbeđuje.

Kao napad vatrenim oružjem računa se i samo potezanje vatrenog oružja (pokret kojim se ono namešta u položaj za upotrebu) ili pokušaj da se ono potegne (pokret ka vatrenom oružju).

Ograničenja upotrebe vatrenog oružja

Upotreba vatrenog oružja nije dozvoljena kad dovodi u opasnost život neke druge osobe osim one na koju policajac opravdano namerava da puca. Na primer, ako begunac beži prema nekoj grupi ljudi, pa može biti pogođen neko iz te grupe, policajac ne sme da upotrebi oružje.

Policajac ne sme da puca na maloletnika, osim u slučaju kada je to jedini način za odbranu od neposrednog napada ili opasnosti.

Kad se begunac kreće prema državnoj granici, policajac sme da puca samo ako ne postoji opasnost da zrno preleti državnu granicu.

Način upotrebe

Policajac stavlja metak u cev pre nego što izda upozorenje. Postavlja se u položaj za upotrebu oružja i usmerava ga prema osobi protiv koje namerava da ga upotrebi.

Dok je oružje spremno za upotrebu, policajac ne sme da ga usmerava prema drugim ljudima, a po prestanku potrebe za njegovu upotrebu dužan je da ga bez odlaganja ukoči i spusti.

Upozorenje pre upotrebe vatrenog oružja

Ako okolnosti to dopuštaju, odnosno ne dovodi se u pitanje bezbednost ljudi i izvršenje zadatka, pre upotrebe oružja policajac povikom: „Stoj, policija, pucaću!“, upozorava osobu na koju će pucati. Posle toga, opet ako okolnosti dopuštaju, policajac treba da ispali upozoravajući hitac u vazduh.

Upotreba vatrenog oružja prema životinjama

Vatreno oružje može se upotrebiti protiv životinja samo kad od njih preti neposredna opasnost od napada na život i telo neke osobe ili opasnost od ugrožavanja života ili zdravlja ljudi (zarazne bolesti i slično), a tu opasnost nije moguće otkloniti na neki drugi način.

Oružje se može upotrebiti i prema bolesnim i teško povređenim životinjama, kada ni veterinar ni bilo ko drugi ne može preduzeti odgovarajuću meru kao što je lečenje ili eutanazija, i to uz saglasnost vlasnika životinje i veterinara ili samo uz saglasnost veterinara ako saglasnost vlasnika životinje nije moguće zatražiti ili je on nepoznat.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.4/5
(Ukupan broj ocena:7)
This entry was posted in Policija i predkrivični postupak and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje