U pravu si! Online

U slučaju da nasilje počini zaposleni

U slučajevima kada je nasilje u školi — prema učeniku ili drugom zaposlenom — počinio neko od zaposlenih, procedura je jasna:

 1. Ako je očigledno ili se osnovano sumnja da je zaposleni počinio nasilje, direktor će ga odmah suspendovati, tj. privremeno udaljiti s posla do okončanja disciplinskog postupka, i o događaju obavestiti policiju, koja će, ukoliko za to ima osnova, inicirati krivični ili prekršajni postupak protiv nasilnika.
 2. Direktor potom pokreće disciplinski postupak protiv zaposlenog. Ako se u tom postupku utvrdi da zaposleni zaista jeste odgovoran za nasilje, dobiće otkaz, a ukoliko je reč o nastavniku, biće mu oduzeta i licenca — dozvola za rad.

U slučaju da je baš direktor škole počinio nasilje, ove mere treba da preduzme školski odbor.

Prekršaji u vezi s nasiljem

Isti postupak, sa istim ishodom (otkaz, gubitak licence i moguće prekršajne i krivične prijave), primenjuje se i ukoliko je zaposleni sprovodio diskriminaciju ili prekršio zabranu političkog organizovanja u školi. Ako je prekršio radnu disciplinu postupcima koji mogu predstavljati pretnju nasiljem ili uvod u njega, na primer, ukoliko je došao na posao naoružan, pijan, drogiran, podstrekavao učenike da piju ili se drogiraju ili im to samo omogućio, ako nije sprovodio mere bezbednosti dece, ili je izvršio bilo koje krivično delo na poslu ili u vezi s poslom, zaposleni će takođe izgubiti posao, s tim što će nastavnička licenca biti samo suspendovana na šest meseci.

Disciplinski postupak

Postupak protiv zaposlenog pokreće i vodi direktor škole. U slučaju povrede zabrane nasilja, diskriminacije i stranačkog organizovanja, on za pokretanje disciplinskog postupka ima čak dve godine od incidenta, dok je u ostalim gore opisanim slučajevima taj rok kraći, ali ne kraći od tri meseca.

Direktor mora da sasluša zaposlenog, a na raspravu mogu biti pozvani i svedoci (žrtva, drugi zaposleni, očevici…) ili izloženi drugi dokazi.

Pokrenuti disciplinski postupak mora se završiti u roku od šest meseci, odnosno do isteka roka za krivično gonjenje ako je učinjeno krivično delo. Zaposleni ima pravo žalbe/prigovora školskom odboru, a potom i mogućnost da tuži školu sudu.

Prekršajna i krivična odgovornost

Nezavisno od disciplinskog postupka u školi, zaposleni protiv kojeg je pokrenut krivični ili prekršajni postupak može biti proglašen krivim za prekršaj ili krivično delo. U tom slučaju može biti kažnjen novčano, zatvorskom ili uslovnom kaznom. Može mu biti određena i neka od mera bezbednosti u krivičnom postupku ili zaštitnih mera u prekršajnom, a u oba slučaja reč je o merama kao što je, na primer, zabrana približavanja žrtvi.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Nasilje u školi and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje