U pravu si! Online

Postupak u školi posle zaustavljanja nasilja

Reakcija škole posle otkrivanja i zaustavljanja nasilja zavisiće pre svega od toga ko je nasilnik — učenik, zaposleni, roditelj — a ko žrtva. Ukoliko su i nasilnik i žrtva učenici, dalji postupak zavisi od procenjenog nivoa nasilja.

Reakcija zavisno od toga ko je nasilnik, a ko žrtva

Ako je nasilje počinio zaposleni u školi, direktor mora, bez obzira na vrstu i intenzitet nasilja, da pokrene disciplinski postupak protiv njega i podnese prijavu policiji ukoliko proceni da je reč o prekršaju ili krivičnom delu. Ovu prijavu mora da podnese i u drugim slučajevima kada je nasilje u školi izvršila neka odrasla osoba — roditelj ili neko treći.

Ako je učenik bio nasilan prema zaposlenom u školi, direktor bi trebalo da pokrene postupak kažnjavanja učenika unutar škole, takozvani vaspitno-disciplinski postupak.

Procena nivoa nasilja

Ukoliko su i nasilnik i žrtva učenici, pre nego što se preduzmu dalje mere neophodno je proceniti nivo nasilja. Ono se, kako je propisano Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, prema težini razvrstava na tri nivoa:

 • Prvi nivo čine lakši oblici fizičkog (čvrge, guranje, štipanje, grebanje, gađanje, čupanje, ujedanje, saplitanje, šutiranje, prljanje, uništavanje stvari), seksualnog (dobacivanje sa seksualnom sadržinom, psovanje, lascivni komentari, širenje priča seksualne sadržine, etiketiranje, seksualno nedvosmislena gestikulacija), psihičkog (omalovažavanje, ogovaranje, vređanje, ruganje, nazivanje pogrdnim imenima, psovanje, etiketiranje, imitiranje, prozivanje) i socijalnog nasilja (dobacivanje, podsmevanje, isključivanje iz grupe ili zajedničkih aktivnosti, favorizovanje na osnovu različitosti, širenje glasina).
 • Drugi nivo čine ozbiljniji oblici nasilja kao što su šamaranje, udaranje, gaženje, cepanje odela, „šutke“, zatvaranje, pljuvanje, otimanje i uništavanje imovine, izmicanje stolice, čupanje za uši i kosu, ucenjivanje, pretnje, nepravedno kažnjavanje, zabrana komuniciranja, manipulisanje, spletkarenje, ignorisanje od strane grupe, iskorišćavanje, seksualno dodirivanje, pokazivanje pornografskog materijala, pokazivanje intimnih delova tela, svlačenje.
 • Na trećem nivou su najteži oblici nasilja: tuča, davljenje, prouzrokovanje opekotina i drugih povreda, uskraćivanje hrane i sna, izlaganje niskim temperaturama, napad oružjem, zastrašivanje, pretnje, ucenjivanje uz ozbiljnu pretnju, iznuđivanje novca ili stvari, ograničavanje kretanja, navođenje na korišćenje droga, uključivanje u destruktivne grupe i organizacije, izolacija, organizovanje zatvorenih grupa/klanova koje ima za posledicu povređivanje drugih, zavođenje od strane odraslih, podvođenje, zloupotreba položaja, navođenje, iznuđivanje ili prinuda na seksualni čin, silovanje i incest, snimanje nasilnih scena i dečje pronografije i distribucija takvih snimaka.

Reakcija prema nivou nasilja

Problem nasilja prvog nivoa treba da reši odeljenjski starešina, u saradnji sa celim odeljenjem i roditeljima nasilnika i žrtve. Ako to ne urodi plodom, ako se nasilje ponavlja, ili isti učenik više puta trpi nasilje prvog nivoa, treba da se uključe i drugi organi škole.

Na drugom nivou, osim odeljenjskog starešine i obaveznog učešća roditelja, u rešavanje probema uključuju se i školski pedagog/psiholog, tim za zaštitu od nasilja i direktor. Ukoliko vaspitni rad ne da rezultate, direktor pokreće vaspitno-disciplinski postupak.

Na trećem nivou nasilja postupak vodi direktor s timom za zaštitu od nasilja, uz obavezno učešće roditelja, mada se oni mogu i isključiti ako se proceni da je njihovo prisustvo štetno. Direktor mora da podnese prijavu policiji i centru za socijalni rad (CSR) i da obavesti Ministarstvo prosvete u roku od 24 sata od incidenta. Ovde je pokretanje vaspitno-disciplinskog postupka obavezno, a škola mora da tretira nasilje trećeg nivoa kao težu povredu obaveza učenika.

Prijave policiji, CSR-u i Ministarstvu obavezno se podnose i u slučaju da tim za zaštitu od nasilja i direktor nisu u stanju da procene nivo nasilja.

Nasilje drugog nivoa i ponovljeno nasilje prvog nivoa tretiraju se kao lakša povreda obaveza učenika.

Operativni plan zaštite

Za slučajeve nasilja drugog i trećeg nivoa donosi se i takozvani operativni plan zaštite, koji treba da razradi sve aktivnosti kojima će se kod žrtve, nasilnika, ali i svih učenika koji su bili svedoci nasilja otkloniti ili bar ublažiti posledice nasilja, stvoriti bezbedno okruženje i svi učesnici reintegrisati u zajednicu. Plan može predvideti različite vrste vaspitnog rada s pojedincima (na primer, psihoterapija) i grupom, prilagođavanja nastave novonastaloj situaciji i slično, a mora da sadrži rokove za te aktivnosti i odredi ko je odgovoran za njihovo sprovođenje.

Praćenje i dokumentacija

Odeljenjski starešina, tim za zaštitu od nasilja i stručni radnici škole dužni su da prate efekte mera koje se sprovode i prilagođavaju mere onome što se dešava u stvarnosti.

Svaki slučaj nasilja u školi mora se evidentirati, a dokumentacija o njemu čuvati. Pri tom se, naravno, mora obezbediti poštovanje privatnosti svih na koje se dokumentacija odnosi.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:7)
This entry was posted in Nasilje u školi and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje