U pravu si! Online

Postupak sa učenikom koji je izvršio nasilje

Škola prvo mora da pojača vaspitni rad sa učenikom koji je počinio nasilje prema drugom učeniku ili nekom od zaposlenih u školi, kao i saradnju s njegovim roditeljima. Ukoliko to ne urodi plodom, ili je reč o teškom obliku nasilja, obavezno se vodi poseban postupak utvrđivanja odgovornosti i kažnjavanja, takozvani vaspitno-disciplinski postupak.

U tom postupku učenik može biti kažnjen ukorom direktora ili nastavničkog veća i biće mu smanjena ocena iz vladanja, ili čak izbačen iz škole — osnovci mogu biti samo prebačeni u drugu školu, i to uz saglasnost roditelja i te druge škole. Isto to važi i za slučajeve diskriminacije.

Isti postupak vodi se i za teže povrede obaveza učenika (vidi dole), dok se za lakše taj postupak ne mora voditi, ali su školskim pravilnicima predviđene kazne i za takve situacije.

Nezavisno od postupka u školi, ako je počinjeno neko krivično delo ili prekršaj, o tome se obaveštava policija, pa ukoliko je nasilnik stariji od 14 godina, protiv njega će se voditi i prekršajni ili krivični postupak.

Teži prestupi učenika

Za teže prestupe učenika propisane zakonom, koji ne predstavljaju direktno nasilje ili diskriminaciju, ali imaju veze s nasiljem, takođe se obavezno vodi vaspitno-disciplinski postupak, a i moguće kazne su iste, osim što se za takve prekršaje discipline osnovac ne može premeštati u drugu školu.

Teže povrede obaveza učenika koje imaju veze s nasiljem jesu:

 • uništenje ili krađa imovine škole, učenika ili zaposlenog;
 • podstrekavanje učenika na upotrebu alkohola, duvana ili droga;
 • unošenje oružja ili drugih opasnih predmeta u školu;
 • svesno nepridržavanje pravila i mera bezbednosti učenika;
 • upotreba mobilnog telefona i drugih uređaja za ugrožavanje nečijih prava.

Lakši prestupi učenika

Sa učenikom koji napravi lakši prestup, tj. nasilje prvog nivoa, ometanje nastave, izazivanje nereda, nedolično ponašanje — obavezno se vaspitno radi, ali se ne vodi disciplinski postupak. On ipak može biti kažnjen opomenom, ukorom razrednog starešine ili odeljenjskog veća, a može mu ali i ne mora biti smanjena ocena iz vladanja.

Vaspitno-disciplinski postupak

Ovaj postupak pokreće direktor škole, najkasnije 30 dana od incidenta. U većini škola direktor ne vodi sam postupak, već to radi posebna komisija koju on formira. Razredni starešina učenika protiv kojeg se vodi postupak obavezno je član te komisije.

Kad učenik počini nasilje, akt diskrminacije ili težu povredu obaveza, škola o tome odmah obaveštava roditelja i uključuje ga u postupak.

Učenik protiv kojeg se vodi postupak, kao i svi ostali učesnici i svedoci incidenta, mora biti saslušan, i to u prisustvu roditelja, mada oni mogu umesto toga dati i pismenu izjavu.

Važno je napomenuti da je kaznu, tj. vaspitno-disciplinsku meru moguće izreći samo ukoliko je škola prethodno pojačala vaspitni rad sa učenikom. Ako to nije učinila, mora to uraditi pre nego što komisija izrekne kaznu.

Učenik ili njegov roditelj/staratelj može se žaliti na rešenje komisije školskom odboru, u roku od tri dana od prijema rešenja. Školski odbor ima 15 dana da odluči o žalbi, a kazna se ne može sprovesti do odluke odbora. Ukoliko je srednjoškolac izbačen iz škole i to bude potvrđeno i odlukom odbora po žalbi, učenik ili njegov roditelj/staratelj može protiv te odluke pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Obaveza vaspitnog rada

Škola je obavezna da vaspitno radi sa učenikom koji nije izbačen, odnosno premešten. U tome mogu učestvovati razredni starešina, školski pedagog ili pisholog, ali i stručnjaci izvan škole, iz centra za socijalni rad ili psihoterapeuti, psihijatri i tako dalje. Ukoliko se posle izricanja vaspitno-disciplinske kazne njegovo ponašanje popravi, školski organi treba da mu poprave i ocenu iz vladanja.

Krivična i prekršajna odgovornost

Ako učenik počini neko krivično delo ili prekršaj, direktor škole o tome treba da obavesti policiju, koja će, pod uslovom da počinilac ima bar 14 godina, inicirati odgovarajući prekršajni ili krivični postupak. U slučaju mlađih nasilnika to nije moguće.

Postupci protiv nasilnika starijih od 14 a mlađih od 18 godina vode se po posebnim pravilima. Moguće je da nasilniku bude izrečena neka od vaspitnih mera, a oni stariji od 16 godina, ako su počinili neko teže krivično delo, mogu da završe u maloletničkom zatvoru.

Protiv punoletnih učenika vodi se redovan krivični ili prekršajni postupak, koji može rezultirati novčanom ili zatvorskom kaznom koja može biti i uslovna.

U svakom slučaju, sud može izreći i neku od mera zaštite žrtve. U krivičnom postupku to su mere bezbednosti, a u prekršajnom — zaštitne mere, kao što je zabrana približavanja nasilnika žrtvi.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:12)
This entry was posted in Nasilje u školi and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje