U pravu si! Online

Otkrivanje i zaustavljanje nasilja u školi

Škola može na različite načine da sazna da je neko od učenika ili zaposlenih žrtva nasilja:

 • neko od zaposlenih može biti svedok nasilja ili dobiti informaciju da je ono u toku ili se priprema; dužan je da sam zaustavi nasilje ili pozove pomoć, a potom prijavi slučaj direktoru;
 • učenik ili njegov roditelj odnosno staratelj mogu direktoru prijaviti nasilje bez obzira na to ko ga je učinio, ili svako neprimereno ponašanje zaposlenih — za to imaju rok od 15 dana od kada se dogodio poslednji incident, a direktor potom ima 15 dana da reaguje; takođe, mogu se poveriti nastavniku, razrednom starešini, pedagogu ili nekom drugom zaposlenom;
 • neko od zaposlenih može u izgledu i ponašanju učenika prepoznati znake da on trpi nasilje.

Znaci nasilja

Znaci koji ukazuju na to da učenik trpi nasilje su mnogobrojni. To mogu biti: tragovi povreda ili neobjašnjive zdravstvene tegobe, pocepana odeća, polomljene ili nestale stvari, nesanice ili preterivanje u spavanju, plačljivost, povučenost i ćutljivost, ili, naprotiv, preterana pričljivost i hiperaktivnost, razdražljivost, agresivno ili autodestruktivno ponašanje, strahovi, naročito izražen strah od dodira, od odraslih ili od povratka kući, laganje, izraženo grickanje noktiju, poremećaj govora, seksualno ponašanje neprimereno uzrastu, iznenadni neuspeh u školi, neopravdani izostanci, izbegavanje obaveza ili učešća u školskim aktivnostima.

Naravno, neki od ovih oblika ponašanja mogu biti normalni za određeni uzrast i fazu razvoja deteta, ili mogu biti znaci nekog drugog problema, ali posebno treba obratiti pažnju ako su oni ekstremni, ako se ponavljaju, ili se pojavljuju u kombinaciji s drugim simptomima.

Šta se radi kad postoji sumnja?

Ovi znaci sami po sebi nisu dokaz da učenik trpi nasilje, već samo mogu izazvati opravdanu sumnju. Ako postoji samo sumnja, ona se mora proveriti razgovorima s mogućim akterima i svedocima, pregledom školskih video zapisa i sl., a u školi se moraju obaviti stručne konsultacije u okviru kojih će biti procenjena situacija. Pri tom se mora obezbediti zaštita privatnosti osoba koje su predmet provere. Čak i ukoliko se ispostavi da je sumnja neosnovana, škola treba da nastavi da pomnije prati šta se dalje dešava sa učenikom.

Zaustavljanje nasilja i smirivanje učesnika

Ukoliko sazna za nasilje koje je u toku, svaki zaposleni u školi — dežurni nastavnik, razredni starešina, predmetni nastavnik, pomoćno osoblje — dužan je da ga prekine ili pozove pomoć ako proceni da to neće moći sam. Učesnike u nasilju treba razdvojiti i smiriti. Nekad je, prilikom fizičkog nasilja, već za ovaj korak potrebna pomoć izvan škole — pomoć policije, zdravstvenih radnika ili centra za socijalni rad.

Da bi se situacija sasvim smirila, potrebno je razgovarati sa učesnicima i svedocima nasilja, dati im priliku da svako od njih, u posebnoj prostoriji, bez prekidanja i vređanja, ispriča svoju verziju događaja. Potrebno je unutar škole unapred ustanoviti ko obavlja ovakve razgovore (obično je to razredni starešina ili pedagog), da bi se izbeglo da učesnici moraju da ponavljaju priče.

Obaveštavanje roditelja i preduzimanje hitnih akcija

Potom se obaveštavaju roditelji učenika koji je pretrpeo nasilje i po potrebi pozivaju hitna pomoć odnosno lekar, policija i centar za socijalni rad. Ukoliko roditelj nije dostupan i pored ponovljenih pokušaja škole da s njim uspostavi kontakt, ili njegovo obaveštavanje nije u najboljem interesu učenika, škola odmah obaveštava centar za socijalni rad.

Posle toga neophodno je obaviti konsultacije da bi se procenilo kakve dalje mere treba preduzeti.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.1/5
(Ukupan broj ocena:6)
This entry was posted in Nasilje u školi and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje