U pravu si! Online

Mehanizmi sprečavanja nasilja u školi

Škola mora ne samo da reaguje na svako nasilje koje se dešava u njoj već ima obavezu i da radi na tome da do njega uopšte ne dođe, tj. da preduzima preventivne aktivnosti. Određene obaveze i u preventivnim i u interventnim aktivnostima imaju svi zaposleni u školi, ali je škola dužna i da formira poseban tim za zaštitu od nasilja.

Tim za zaštitu od nasilja

Tim za zaštitu od nasilja čine školski pedagog i psiholog, pojedini nastavnici, predstavnici učenika ili roditelja, a mogu biti uključeni i sekretar škole, kao i stručnjaci izvan škole, na primer, iz centra za socijalni rad ili policije. Ovaj tim ima zadatak da prati situaciju u školi, planira i sprovodi preventivne mere, da razradi mehanizme reagovanja i učestvuje u rešavanju svakog slučaja nasilja osim onih najbezazlenijih, kao što je takozvano nasilje prvog nivoa.

Podaci o članovima tima (imena, kontakt telefoni), kao i brojevi telefona relevantnih službi (dom zdravlja, hitna pomoć, policijska stanica, centar za socijalni rad) treba da budu istaknuti na vidnom mestu, kako bi bili dostupni svima.

Vršnjački tim

Škola može da formira i takozvani vršnjački tim, koji se sastoji od dece posebno obučene za stvaranje pozitivne atmosfere u školi, prepoznavanje nasilnih oblika ponašanja i blagovremeno skretanje pažnje odraslima na nasilje.

Aktivnosti na sprečavanju nasilja — prevencija

Preventivne mere sastoje se od:

 • postavljanja jasnih pravila ponašanja u školi, koja će biti dosledno sprovođena: zaposleni ne sme da izazove nasilje ili doprinese nasilju, na primer, nepoštovanjem ličnosti i prava učenika, nedoslednošću u postupanju, neobjektivnim ocenjivanjem i sl.;
 • stalnog obučavanja zaposlenih, učenika i roditelja da prepoznaju nasilje i da na njega odgovarajuće reaguju, saradnje sa učenicima tokom planiranja i realizacije preventivnih aktivnosti;
 • saradnje s roditeljima, lokalnom zajednicom i drugim institucijama;
 • stvaranja atmosfere u školi da do nasilja ne dođe: reagovanje na svaki pokušaj nasilja, raznovrsna ponuda slobodnih i vannastavnih aktivnosti pomoću kojih će učenici moći na kvalitetan način da provedu slobodno vreme, pomoć deci s problemima u ponašanju, uklapanju i sredinu ili učenju;
 • fizičkih i drugih mera prevencije: dežurstvo zaposlenih, odgovarajuće osvetljenje u zgradi i dvorištu, ograđeno i bezbedno dvorište, stalno obilaženje škole od strane školskog policajca, fizičko-tehničko obezbeđenje kao što je video nadzor i slično.
VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:10)
This entry was posted in Nasilje u školi and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje