U pravu si! Online

Uloga nevladinih organizacija

Često je za žrtvu nasilja u porodici najbezbolnije da se prvo obrati nekoj od nevladinih organizacija (NVO) posvećenih borbi protiv porodičnog nasilja, jer su tu angažovani motivisani dobrovoljci, pa samim tim žrtvi posvećuju više pažnje i truda nego što se može očekivati od državnih službenika. To je posebno važno u situacijama kada se žrtva već obraćala policiji ili centru za socijalni rad, ali oni nisu reagovali ili im je reakcija prespora, što se, nažalost, često dešava.

U nekim slučajevima reč je o nevladinim organizacijama koje su se izričito opredelile za borbu protiv nasilja u porodici, a nekada o onima koje se u najširem smislu bore za ženska ili dečja prava, prava osoba sa invaliditetom i slično. Postoje i neke koje su specijalizovane za tačno određenu formu nasilja, na primer, seksualno nasilje ili trgovinu ljudima. Ove razlike ne treba da te zbune, jer ove organizacije najčešće održavaju vezu s drugim sličnim organizacijama, pa će te uputiti na onu koja može i hoće da ti pomogne, čak i ako konkretna organizacija kojoj si se obratila to ne može.

Kakvu pomoć možeš da očekuješ?

Od konsultanata na SOS liniji možeš da očekuješ savet, angažman kod odgovarajućih državnih organa da se reši tvoj problem — oni će, dakle, pozvati policiju ili centar za socijalni rad — i, svakako, prijateljsku reč. Ako ti je to potrebno, možeš da zakažeš i razgovor „uživo“, ako u NVO koju si pozvala postoji savetovalište ili grupa psihološke podrške.

Takođe, možeš da dobiješ informacije o kontaktima nadležnih državnih organa i proceduri obraćanja njima, kao i besplatnu pravnu pomoć.

Na kraju, ukoliko želiš da se skloniš od nasilnika, a nemaš gde, mogu te povezati s nekom od sigurnih kuća za žrtve nasilja u porodici. Uostalom, neke od sigurnih kuća rade upravo u okviru nevladinih organizacija.

Kako da stupiš u kontakt s nevladinom organizacijom?

Prvi kontakt sa ovakvim nevladinim organizacijama možeš da uspostaviš pozivanjem neke od SOS linija za žrtve nasilja. Neke su namenjene žrtvama iz tačno određenog dela Srbije, a neke pokrivaju celu zemlju; neke imaju određeno radno vreme, dok druge, ređe, rade 24 sata dnevno. Na adresu određene NVO možeš doći lično i bez najave, ali nije garantovano da ćeš nekog naći. Reč je o dobrovoljcima, koji uz to još rade i na terenu. Možeš pokušati da zatražiš pomoć i putem maila. Kao rok za odgovor na mail na sajtovima nevladinih organizacija obično se navodi period od dva do tri dana.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.7/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Nasilje u porodici and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje