U pravu si! Online

Uloga centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad (CSR) ima pravo i dužnost da samostalno interveniše u slučaju nasilja u porodici, pogotovo kada su žrtve deca. U svim slučajevima porodičnog nasilja CSR može da prijavi slučaj policiji, podnese krivičnu prijavu protiv nasilnika i pokreće sporove za utvrđivanje mera zaštite od nasilja u porodici.

Kada su žrtve deca, centar može i da upozori roditelje ako su oni nasilnici, a nasilje je u blažem obliku i početnoj fazi, da ih uputi u savetovalište, ali može i da privremeno izdvoji dete iz porodice, smesti ga kod rođaka, u hraniteljsku porodicu ili socijalnu ustanovu i postavi mu privremenog staratelja. Osim toga, može da podnese tužbu za zaštitu prava deteta ili lišavanje roditeljskog prava.

Kada je žrtva odrasla osoba, CSR može da je smesti u prihvatilište, neku od socijalnih ustanova kada je reč o starijim osobama ili osobama sa smetnjama u razvoju, ili u neku od sigurnih kuća za žrtve nasilja u porodici.

Sud će pozvati CSR da se uključi u svaki slučaj nasilja u porodici, bilo da je reč o krivičnom postupku ili građanskoj parnici koja se tiče porodičnih odnosa, kao što su sporovi za zaštitu prava deteta, lišenje roditeljskog prava, razvod… Sud tada traži pomoć od centra u pribavljanju dokaza, kao i stručno mišljenje centra.

O podnošenju prijave CSR-u, dužnostima njegovog prijemnog radnika i neodložnoj intervenciji kada je hitno potrebno osigurati život i bezbednost žrtve, pročitaj u posebnom članku.

Procena slučaja

Voditelj slučaja, tj. stručnjak centra koji je preuzeo slučaj od prijemnog radnika, treba što je pre moguće da obavi početnu procenu. Na osnovu toga, on će zatim isplanirati kako sve CSR treba da pomogne žrtvi — to se naziva „plan usluga“. Procena podrazumeva prikupljanje informacija od same žrtve, njene porodice i okruženja, zdravstvenih, obrazovnih i drugih ustanova koje su imale kontakat sa žrtvom, kao i konsultacije sa stručnjacima. Rok za okončanje početne procene je sedam radnih dana.

Cilj je proceniti rizike kojima je žrtva izložena, njenu bezbednost, njene potrebe i okruženje u kojem živi. Već u ovom stadijumu voditelj može početi rad s porodicom i omogućavanje pristupa žrtve nekim od usluga socijalne zaštite, ako proceni da za tim postoji potreba.

O rezultatima procene voditelj slučaja piše izveštaj na posebnom obrascu, a s tim rezultatima moraju biti upoznati žrtva (ako je žrtva dete, onda i roditelji, staratelji, odnosno onaj ko se neposredno stara o njemu) i svi organi i službe koji su uključeni u rešavanje tog konkretnog slučaja.

U određenim slučajevima, posebno ukoliko je dete izdvojeno iz porodice ili se takvo nešto planira, mora se sprovesti detaljnija procena, takozvana usmerena procena.

Planovi usluga

Prvi plan usluga koje će biti pružene korisniku, takozvani početni plan usluga, CSR mora da donese u roku od 15 dana od početka rada s korisnikom. Precizniji i dugotrajniji plan mora biti sačinjen u roku od 60 dana. To, u principu, treba da bude plan za trajno rešavanje problematične situacije. On treba da utvrdi ko će se sve uključiti u sprečavanje daljeg nasilja i rešavanje egzistencijalnih problema korisnika (zdravstvene, socijalne, obrazovne ustanove, članovi porodice, policija, pravosuđe…) i koje su tačne obaveze svakog od učesnika.

Kada je dete izdvojeno iz porodice, plan usluga, takozvani plan stalnosti, mora se preispitivati svakih 12 meseci.

Stručni nalazi i mišljenja CSR-a

Nalaz i stručno mišljenje sačinjava voditelj slučaja u pismenom obliku kada je potrebno dostaviti rezultate procene sudu ili nekoj ustanovi, ili kada je potrebno uputiti korisnika u drugu ustanovu.

Osim detaljnih podataka o korisniku, njegovoj situaciji i problemima, kao i opisa usluga koje su mu pružene, nalaz i stručno mišljenje moraju sadržati i mišljenje samog korisnika.

Prava korisnika

Žrtve nasilja u porodici imaju ista prava kao i svi ostali korisnici usluga socijalne zaštite, o čemu možeš pročitati ovde.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Nasilje u porodici and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje