U pravu si! Online

Prijava nasilja policiji

Policija može da sazna za nasilje u porodici ako joj to neko prijavi (ličnim dolaskom u stanicu, pismeno ili telefonom — na broj 192 ili broj lokalne policijske stanice, ili tako što će prići policajcu kojeg vidi, na primer, na ulici), ili ako sami policajci, tokom redovnog patroliranja ili dok obavljaju neki drugi zadatak, primete znakove porodičnog nasilja. Policija može da dobije i nalog od javnog tužioca da proveri prijavu koja je upućena direktno tužiocu.

Kakvu reakciju možeš da očekuješ?

Policija prima prijave 24 sata dnevno, ali prvo proverava da li je nasilje na toj adresi prijavljeno prvi put, jer s jedne strane pokušava da eliminiše lažne prijave, a s druge traži razloge da osnovano sumnja da se nasilje zaista desilo, jer se često dešava da po dolasku na prijavljenu adresu policajce dočekaju zatvorena vrata kroz koja im neko kaže da je „sve u redu“. Ako nemaju osnova da u to sumnjaju, policajci ne mogu da insistiraju da ih puste unutra.

Međutim, ukoliko je prijavljeno da je nasilje još u toku ili se nasilnik očigledno sprema da ga izvrši, upravo se završilo a postoje razlozi da se misli da je žrtva i dalje u opasnosti, ili je žrtva ili počinilac porodičnog nasilja maloletnik, policajci moraju odmah da odu na mesto događaja i zaštite žrtvu.

Prijava nasilja telefonom

Ako nasilje prijavljuješ telefonom, policajac s kojim razgovaraš mora prvo da proceni koliko hitno policija mora da reaguje. On to procenjuje na osnovu tvojih odgovora na niz pitanja koja će ti postaviti, ali i načina na koji odgovaraš (da li razgovara sa uznemirenom i uplašenom osobom ili s nekim kome je do šale, na primer). Zato pokušaj da odgovaraš jasno i razumljivo. Pitaće te:

 1. Šta se događa (ili se dogodilo)?
 2. Gde, na kojoj adresi se to događa?
 3. S kim razgovara, odnosno kako se zoveš? (Na to pitanje ne moraš da odgovoriš.)
 4. Da li je neko povređen, da li je nekome potrebna hitna medicinska pomoć?
 5. Ko je nasilnik, da li je prisutan, a ako nije, znaš li gde je? Da li je neko trenutno u neposrednoj opasnosti?
 6. Da li je korišćeno neko oružje (ili neki drugi opasan predmet) ili je prećeno oružjem, i gde se to oružje sada nalazi?
 7. Da li je nasilnik pijan ili drogiran?
 8. Da li su prisutne, bez obzira na svojstvo, neke maloletne osobe, kako se zovu i jesu li one trenutno bezbedne?

Na osnovu tvojih odgovora dežurni će proceniti da li je potrebno da pozove hitnu pomoć ili pošalje patrolu, a sve što si mu rekla zapisaće i evidentirati tvoj poziv.

Prijava nasilja ličnim dolaskom u stanicu

Ukoliko je nasilje završeno, preporučuje se da žrtva lično dođe u policijsku stanicu i ponese lekarsko uverenje i ostale dokaze koje ima. Policajac na prijavnici uputiće je nadležnom inspektoru, koji će uzeti njenu izjavu i dokaze, kao i lične podatke eventualnih svedoka koje žrtva navede. Potom će pristupiti nalaženju i dovođenju osumnjičenog, ispitivanju svedoka i prikupljanju drugih dokaza i, naravno, prijavu proslediti tužilaštvu.

Kad maloletnik dođe u stanicu

Kada u policijsku stanicu uđe maloletnik (sam ili sa svojim roditeljem, starateljem, usvojiteljem ili nekom drugom osobom) koji hoće da prijavi da je bio žrtva porodičnog nasilja, dežurni policajac treba odmah da pozove inspektore koji su obučeni i zaduženi za postupanje s maloletnicima, koji će preuzeti slučaj (mogu da pozovu i druge inspektore da prisustvuju razgovoru).

Inspektori moraju obezbediti da svim razgovorima s maloletnikom prisustvuju roditelji (usvojitelji, staratelji), a ako to nije moguće ili se proceni da njihovo prisustvo nije u interesu deteta ili istrage, mora biti prisutan predstavnik centra za socijalni rad (CSR). Ukoliko centar ne može odmah da pošalje predstavnika, razgovoru mora prisustvovati neka druga osoba koja je stručna za rad s maloletnicima, a nije zaposlena u policiji i nije umešana u događaj (školski psiholog ili pedagog, na primer).

Prijava nasilja pismenim putem

Ukoliko nasilje prijaviš u pisanoj formi (pismom ili mailom), policijski službenik zadužen za prijem pošte proslediće tvoju prijavu inspektorima čiji je zadatak da se bave nasiljem u porodici, a oni će proceniti da li ima osnova da izlaze na mesto događaja i koliko je to hitno. Bez obzira na to šta zaključe o tvojoj prijavi, dužni su da je proslede javnom tužiocu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Nasilje u porodici and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje