U pravu si! Online

Prijava nasilja centru za socijalni rad

Centru za socijalni rad nasilje može da prijavi žrtva, policija, zdravstvena, obrazovna ili socijalna ustanova, ili bilo koja osoba koja sazna za to. Slučaj se može prijaviti telefonom, dolaskom u centar ili pisanim putem (poštom ili mailom). Nasilje treba prijaviti centru na čijoj teritoriji živi žrtva, ili najbližem centru u mestu gde se ono dogodilo.

Ukoliko se nasilje prijavljuje telefonom ili lično, dolaskom u centar, radnik na prijemu razgovaraće s podnosiocem prijave i na osnovu tog razgovora popuniti prijemni list. Uz to će obavestiti podnosioca šta centar može da uradi, kakva je procedura, šta se očekuje od osobe koja je prijavila nasilje i koju je dokumentaciju potrebno priložiti.

Kad je reč o pisanoj prijavi, prijemni radnik će je pročitati i proveriti u evidenciji da li je reč o slučaju kojim se centar već bavio.

Prijava bi trebalo da sadrži adresu na kojoj se nasilje dešavalo i eventualne podatke o žrtvi i nasilniku.

Postupak po prijemu prijave

Prijemni radnik mora da proceni i da li je neophodno preduzeti hitne mere zaštite, takozvanu neodložnu intervenciju, odnosno da li postoje opravdani razlozi da se smatra da bi nepreduzimanjem hitnih mera došlo do ugrožavanja života, zdravlja i razvoja žrtve.

On procenjuje hitnost na osnovu toga da li je žrtva povređena i da li postoje okolnosti i stresovi koji je ugrožavaju, na osnovu uzrasta odnosno ranjivosti žrtve, kao i ranijih saznanja centra o slučaju i kvalitetu saradnje roditelja ili staratelja deteta, odnosno članova porodice odrasle osobe.

Ako zaključi da je moguće da postoji nasilje ili zlostavljanje, prijemni radnik mora, posle eventualne neodložne intervencije, da prosledi prijemni list, odnosno pisanu prijavu, nadležnoj službi u centru ili pojedinačnom stručnjaku ako ne postoji formirana služba, gde se određuje stručnjak koji će dalje voditi slučaj. Voditelj slučaja obaviće procenu i doneti plan dalje pomoći žrtvi.

Ukoliko zaključi da nema nasilja, prijemni radnik odbaciće prijavu, ali to potpisom mora da overi njegov supervizor, a i odbačena prijava mora se evidentirati.

Stepen hitnosti

Prijemni radnik može da stavi neku od sledećih oznaka hitnosti na prijemni list:

 1. neodložno: ako prikupljeni podaci ukazuju na to da su dete, odrasla ili stara osoba ozbiljno ugroženi, postupak početne procene započinje odmah, a neodložna intervencija mora se sprovesti što pre, najduže u roku od 24 sata;
 2. hitno: ako prikupljeni podaci ukazuju na to da su dete, odrasla ili stara osoba umereno ugroženi, postupak početne procene mora početi što pre, najdalje u roku od 72 sata po prijemu saznanja o korisniku i porodici;
 3. redovno: ako prikupljeni podaci ukazuju na to da bezbednost deteta, odrasle ili stare osobe nije ugrožena ili da su rizici niski, postupak početne procene mora početi što pre, najdalje pet radnih dana po prijemu obaveštenja ili drugih saznanja o slučaju.

Neodložna intervencija

Mere neodložne intervencije mogu se sastojati iz obaveštavanja policije, koja može da privede nasilnika ukoliko postoje razlozi za pritvor, i nalaženja privremenog smeštaja za žrtvu u drugoj porodici, socijalnoj ili zdravstvenoj ustanovi ako za to postoji potreba, ili sigurnoj kući.

Neodložna intervencija preciznije je opisana u Opštem protokolu za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.0/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Nasilje u porodici and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje