U pravu si! Online

Mere zaštite po Porodičnom zakonu

Žrtva nasilja u porodici, njen zakonski zastupnik, javni tužilac ili centar za socijalni rad (CSR) mogu u građanskoj parnici tražiti od suda da odredi mere zaštite koje propisuje Porodični zakon, nezavisno od toga da li je pokrenut prekršajni ili krivični postupak, ili ako policija i tužilac odluče da uopšte ne gone nasilnika. Porodični zakon predviđa poseban parnični postupak za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici, s tim što sud može odrediti ove mere u svakom postupku u vezi s porodičnim odnosima kao što su razvod ili lišenje roditeljskog prava, ukoliko utvrdi da je do nasilja došlo.

Ako CSR nije podnosilac tužbe, sud od njega može zatražiti da pomogne u pribavljanju dokaza i iznese mišljenje o svrsishodnosti tražene mere.

Sud može odrediti i meru zaštite koja nije tražena tužbom ako oceni da se takvom merom najbolje postiže zaštita.

Koje se mere mogu izreći?

Sud presudom može narediti sledeće mere:

 • iseljenje nasilnika iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na to ko je vlasnik nekretnine;
 • useljenje žrtve u porodični stan ili kuću, opet bez obzira na svojinu;
 • zabranu približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti;
 • zabranu pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice;
 • zabranu daljeg uznemiravanja člana porodice.

Trajanje mera zaštite

Mera zaštite od nasilja u porodici može trajati najviše godinu dana, a vreme provedeno u pritvoru kao i svako drugo lišenje slobode u vezi s krivičnim delom odnosno prekršajem uračunava se u trajanje mere. Mera se može se produžavati sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je određena. Isto tako, ona može prestati pre roka ako prestanu razlozi zbog kojih je određena. Član porodice protiv koga je mera određena može podneti tužbu za njen prestanak.

Hitnost postupka

Ovaj postupak je naročito hitan, što znači da se prvo ročište zakazuje tako da se održi u roku od osam dana od prijema tužbe u sudu. Hitnost se odnosi i na postupak po žalbi na prvostepenu presudu, pa je drugostepeni sud dužan da donese odluku o žalbi u roku od 15 dana od dostavljanja žalbe. Važno je napomenuti i da žalba ne zadržava izvršenje presude.

I svaki drugi postupak u vezi s porodičnim odnosima hitan je ako se odnosi na dete ili roditelja koji ima roditeljsko pravo, što znači da se prvo ročište zakazuje tako da se održi u roku od 15 dana od prijema tužbe ili predloga u sudu, a slučaj po pravilu treba da se reši na najviše dva ročišta. Drugostepeni sud dužan je da donese odluku u roku od 30 dana od dostavljanja žalbe.

Ipak, u praksi se dešava da se, zbog preopterećenosti sudova i drugih razloga, na presudu čeka i po šest meseci.

Evidencija o nasilju u porodici

Sud je dužan da odmah dostavi presudu centru za socijalni rad na čijoj teritoriji živi žrtva i centru na čijoj teritoriji živi nasilnik. Ti centri dužni su da vode evidenciju o nasilnicima i žrtvama porodičnog nasilja.

Zaštita privatnosti

Javnost je isključena iz ovog i drugih postupaka u vezi s porodičnim odnosima. Sudski spisi su službena tajna koju su dužni da čuvaju svi učesnici u postupku.

Troškovi

O naknadi troškova postupka u vezi s porodičnim odnosima sud odlučuje po slobodnoj oceni, vodeći računa o razlozima pravičnosti. Logično je, dakle, ukoliko sud odredi neku od mera zaštite, da će sudske troškove morati da plati nasilnik.

Ako nasilnik ne poštuje odluku suda

Krivični zakon kaže: „Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom“. Kada iskrsne ovakva situacija, neophodno je pre svega da obavestiš nadležne organe kako bi po službenoj dužnosti pravovremeno reagovali: policiju ako je neophodna hitna intervencija, odnosno tužioca iz čije se kancelarije u svakom slučaju pokreće krivični postupak.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Nasilje u porodici and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje