U pravu si! Online

Maloletna žrtva u krivičnom postupku

Kada je žrtva bilo kog krivičnog dela koje ima elemente nasilja u porodici maloletna, krivični postupak vodi se kao hitan — od okončanja istrage do donošenja prvostepene presude pod najpovoljnijim okolnostima može da prođe samo 24 dana i postupak za žalbu je skraćen, a inspektori koji vode slučaj, javni tužilac, istražni sudija i sudija moraju biti posebno obučeni za rad s maloletnicima. Oni moraju da vode postupak uzimajući u obzir njegov uzrast, svojstva ličnosti, obrazovanje i prilike u kojima živi žrtva i trude se da izbegnu štetne posledice postupka po ličnost i razvoj žrtve.

Zastupanje maloletne žrtve

Maloletna žrtva mora imati advokata koji će zastupati njene interese od prvog saslušanja nasilnika u policiji. Ako nema, sud treba da joj po službenoj dužnosti dodeli advokata koji će je besplatno zastupati. Ukoliko je reč o krivičnim delima koja se ne gone po službenoj dužnosti, pa je potrebno da sama žrtva inicira postupak, predloge za gonjenje i privatne tužbe treba da podnese zakonski zastupnik deteta, koji daje sve izjave u postupku i preduzima sve što je potrebno. Ako je nasilje izvršio baš taj zakonski zastupnik, to jest, roditelj ili staratelj, centar za socijalni rad treba da postavi detetu privremenog staratelja. Međutim, ako je maloletna žrtva starija od 16 godina, ona može i sama da podnese privatnu tužbu ili predlog i da tokom postupka nastupa u sopstveno ime.

Obaveza svedočenja

Maloletnik uopšte ne mora da svedoči ukoliko to ne želi i to mu se mora objasniti. Ukoliko su uzrast i duševna razvijenost žrtve takvi da ona nije u stanju da shvati da ne mora da svedoči, ona se ne sme ispitivati, osim ako to izričito ne zatraži osoba okrivljena za nasilje.

Kako maloletnik svedoči?

Saslušanje maloletnih lica obavlja se uz pomoć psihologa, pedagoga ili drugog stručnjaka za rad s decom, u prisustvu roditelja ili staratelja, osim ako sud, štiteći interese maloletnika, drugačije odluči. Žrtva može biti saslušana najviše dva puta tokom celog postupka, a samo izuzetno, ukoliko je to neophodno, više puta. Ako proceni da bi za žrtvu bilo štetno da dolazi u sudnicu u kojoj su prisutni nasilnik i ostali učesnici u postupku, sudija može narediti da maloletna žrtva svedoči iz druge prostorije — to može biti i stan u kojem dete živi ili neka ustanova, kao što je prihvatilište ili centar za socijalni rad, putem video linka, a da joj se pitanja postavljaju posredno, preko sudije, psihologa, pedagoga, socijalnog radnika ili drugog stručnog lica. Onda se na glavnom pretresu pušta snimak ili čita zapisnik sa saslušanja žrtve. U slučaju da maloletnik ipak prisustvuje suđenju, on se mora udaljiti iz sudnice čim njegovo prisustvo više ne bude potrebno.

Zabrana suočavanja s nasilnikom

Ukoliko je žrtva u teškom, osetljivom duševnom stanju, što s obzirom na krivična dela o kojima je reč najčešće jeste slučaj, zabranjeno je suočavati nasilnika i žrtvu. Ako je potrebno da dete prepozna nasilnika, to će se obaviti uz poseban oprez i obavezno tako da nasilnik ne može da vidi žrtvu.

Mogućnost isključenja javnosti

Sudija u svakom trenutku može isključiti javnost sa ovakvog suđenja, samo izricanje presude mora da bude javno. On, takođe, može narediti svim učesnicima da ono što su čuli i videli tokom postupka čuvaju kao službenu tajnu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Nasilje u porodici and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje