U pravu si! Online

Krivična dela protiv životne sredine

Ovo je grupa krivičnih dela protiv biljaka, životinja, zaštićenih prirodnih dobara i životne sredine uopšte.

Zagađenje i oštećenje životne sredine

Ovde je reč o zagađenju vazduha, vode ili zemljišta u većoj meri ili na većem prostoru, počinjenom kršenjem propisa o zaštiti životne sredine, dakle, trovanju vode, vazduha ili zemlje. Ako je to učinjeno nenamerno, iz nehata, kazna je novčana ili do dve godine zatvora, a do pet godina i novčana kazna ako je zagađenje većih razmera ili je došlo do uništenja ili oštećenja biljnog ili životinjskog sveta, opet u većoj razmeri. Ukoliko je krivično delo učinjeno namerno, kazna je novčana plus do pet godina zatvora, a do osam godina ako je zagađenje ili nastala šteta većih razmera.

Ukoliko je zbog nepropisnog korišćenja prirodnih bogatstava, izgradnje objekata ili drugim radovima životna sredina mehanički oštećena, kazna je do tri godine zatvora, odnosno do jedne godine ako je reč o nehatu.

U slučaju da sudija izrekne uslovnu kaznu, može uz to da obaveže krivca da preduzme neke mere zaštite životne sredine.

Oštećenje objekata i uređaja za zaštitu životne sredine

Osoba koja ošeti, uništi, ukloni ili na drugi način učini neupotrebljivim objekte ili uređaje za zaštitu životne sredine (na primer, filter na fabričkom dimnjaku), biće kažnjena zatvorom do tri godine, a ako je to prouzrokovalo veće zagađenje — do pet godina, odnosno do osam godina ako je za otklanjanje štete potrebno duže vreme ili su neophodni veliki troškovi.

Ako je ovo krivično delo učinjeno iz nehata, kazna je do jedne godine zatvora, do tri godine u slučaju većeg zagađenja, a do pet godina ukoliko je za otklanjanje potrebno duže vreme ili veliki troškovi.

Zabranjeni postupci sa zaštićenim prirodnim dobrima

Ovo krivično delo zvanično se zove „uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra“ i taj naziv dobrim delom objašnjava o čemu je reč. Zaštićeno prirodno dobro može biti neka biljna ili životinjska vrsta, ali i neki prostor, na primer, nacionalni park ili rezervat prirode.

Dakle, ako je zaštićeno prirodno dobro oštećeno ili uništeno, kazna je do pet godina zatvora, a do šest meseci zatvora ili novčana kazna ukoliko je reč o nehatu.

Ako neko, protivno propisima, iznese iz zemlje zaštićenu vrstu biljaka ili životinja, ili u zemlju unese stranu vrstu zaštićenu međunarodnim dokumentima, čeka ga novčana kazna i do tri godine zatvora. Primerci biljaka ili životinja koje je pokušao da prokrijumčari biće mu oduzeti.

Unošenje u zemlju i ostali postupci sa opasnim materijama

Zabranjeno je, protivno propisima, uneti u Srbiju radioaktivne i druge opasne materije, kao i opasne otpatke. Zabrana se odnosi i na prevoz, preradu, skladištenje i sakupljanje takvih materija. Onaj ko to radi biće kažnjen novčano i zatvorom do pet godina, a onaj ko je zloupotrebom svog položaja i ovlašćenja to omogućio ili dozvolio takođe može da očekuje novčanu kaznu, ali i do osam godina zatvora.

U oba slučaja, ako je zbog nedozvoljenog postupanja sa opasnim materijama došlo do velikog zagađenja ili uništenja biljnog i životinjskog sveta, do te mere da je za otklanjanje posledica potrebno duže vreme ili mnogo novca, zatvorski deo kazne može biti do 10 godina. Ukoliko se sudija odluči na uslovnu kaznu, i u ovom slučaju može obavezati krivce da preuzmu neke mere zaštite životne sredine.

Onog ko organizuje protivzakonit biznis sa opasnim materijama čeka, uz novčanu, i zatvorska kazna do 10 godina.

Ubijanje i zlostavljanje životinja

Ubijanje, povređivanje, mučenje ili nekakvo drugo zlostavljanje životinja protivno propisima (postoje propisi koji regulišu kako se životinje mogu držati i na koji način i pod kojim uslovima se smeju ubijati) predstavlja krivično delo. Kazna je novčana ili zatvorska do jedne godine, a ako je žrtava bilo više, ili je jedina žrtva pripadala zaštićenoj vrsti, zatvor može trajati i do tri godine.

Posebno je kažnjivo učešće u organizovanju borbi životinja, kao i organizovanje klađenja u tim borbama i samo klađenje. Kazna je novčana, uz zatvor do tri godine.

Prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka

Ukoliko se neko ne pridržava propisa, odluka i naredaba za vreme epidemije neke životinjske ili biljne bolesti ili najezde štetočina, preti mu novčana kazna ili do dve godine zatvora — do tri godine ako je zbog toga nastala veća šteta, a novčana kazna ili do jedne godine zatvora ako je krivično delo učinjeno iz nehata.

Proizvodnja štetnih sredstava za lečenje životinja

Proizvodnja i prodaja veterinarskih lekova i sredstava za lečenje koji su štetni ili opasni po život ili zdravlje životinja kažnjava se novčano ili zatvorom do jedne godine. U slučaju nehata zatvorska kazna ne može biti duža od šest meseci, a ako je izazvano uginuće životinja ili znatna šteta, zatvor može trajati i do dve godine.

Zagađivanje hrane i vode za životinje

Zagađenje hrane za životinje i vode za napajanje životinja, zagađenje vode u ribnjaku i poribljavanje iz zaraženih voda koje dovede u opasnost životinje (uključujući i ribe) kažnjava se novčano i zatvorom do dve godine — tri godine za teže posledice. U slučaju zagađenja hrane i vode za napajanje životinja moguć je i nehat, kada je najveća zatvorska kazna šest meseci.

Pustošenje šuma i šumska krađa

Ovde je reč o dva krivična dela. Pustošenje šuma jeste situacija u kojoj neko, bez obzira na motiv, nepropisno poseče, iskrči ili na drugi način opustoši šumu koja može biti i njegovo vlasništvo — jer ni sopstvena šuma ne sme se seći bez odobrenja, ili obori stablo u parku, drvoredu ili na drugom mestu na kojem seča nije dozvoljena. Kazna je novčana ili do jedne godine zatvora, odnosno do tri godine ako je to učinjeno u nacionalnom parku ili šumi zaštićenoj na drugi način.

Šumska krađa je kad neko obori jedno ili više stabala na površini koja nije njegova, da bi stekao imovinsku korist. Da bi ovo krivično delo postojalo, neophodno je da zapremina oborenog drveta bude veća od jednog kubnog metra. Kazna je opet novčana ili do jedne godine zatvora, a ako je namera bila da se oboreno drvo proda, ako je količina veća od pet kubnih metara ili se krađa desila u zaštićenoj šumi, zatvorska kazna može trajati do tri godine.

Nezakonit lov i ribolov

Ukoliko neko lovi divljač ili vodene životinje u vreme ili na mestu na kojem je lov zabranjen, biće kažnjen novčano ili zatvorom do šest meseci.

U slučaju neovlašćenog lova divljači na tuđem zemljištu, ako krivolovac ubije, rani ili uhvati životinju, zatvorska kazna može biti do jedne godine, a ako je reč o krupnoj divljači — do dve godine.

Ukoliko krivolovac lovi vrstu divljači na koju je lov zabranjen ili moguć samo uz posebnu dozvolu, kao i ukoliko lovi na način kojim se divljač ili vodene životinje masovno uništavaju, kazna je do tri godine zatvora.

Ulov i sredstva za krivolov, odnosno ribokrađu, uvek se oduzimaju.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.8/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Krivična dela koja uključuju nasilje and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje