U pravu si! Online

Krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina

Krivična dela protiv sloboda i prava građanina i čoveka obuhvataju postupke koji predstavljaju diskriminaciju, prinudu ili ograničenje nekih zakonom garantovanih prava građana.

Krivična dela koja obuhvataju diskriminaciju

Ovde je reč o uskraćivanju prava ili ograničavanju neke osobe da koristi prava koja po propisima ima samo zbog nekog njenog ličnog svojstva (pol, nacija, vera, socijalni ili društveni položaj…). To se zove povreda ravnopravnosti, za šta je predviđena kazna do tri godine zatvora.

U ovu grupu spadaju i sprečavanje izražavanja nacionalne ili verske pripadnosti ili, naprotiv, siljenje da se takva pripadnost izrazi, kao i sprečavanje neke osobe da koristi svoj jezik ili pismo. Za sve ovo predviđena je kazna do jedne godine zatvora.

Pri tom nije bitno na koji su način izvršena ova krivična dela, a ako ih je izvršilo službeno lice, kazne su nešto strože — do pet godina u slučaju povrede ravnopravnosti.

Povrede slobode kretanja

Postoje krivična dela protivpravnog lišenja slobode, otmice i povrede slobode kretanja i nastanjivanja. Lišenje slobode jeste situacija u kojoj je neko samovoljno rešio da zatvori drugu osobu ili joj na drugi način ograniči kretanje (veže je, na primer), bez obzira na motiv takvog postupka. Otmica je u osnovi isti postupak, ali s namerom da se od otete osobe ili nekog drugog, na primer, njene porodice, iznudi novac ili nekakva korist, ili se oni prinude da nešto učine ili ne učine. Kazne za ova dva krivična dela zavise od posledica, pa u slučaju smrti otete osobe kazna može biti i do 18 godina zatvora.

Povreda slobode kretanja i nastanjivanja jeste ona kada, na primer, oteraš osobu koja namerava da kupi kuću do tvoje ili šeta tvojom ulicom. Za to je predviđena kazna do jedne godine zatvora, a ako to učini službeno lice, kazna je do tri godine.

Razni oblici prinude

Ako neko nekog silom ili pretnjom prinudi da nešto učini, ne učini ili trpi, reč je o krivičnom delu prinude. Ono je, zavisno od načina na koje je izvršeno i posledica koje su nastupile, kažnjivo zatvorom do 12 godina. Ukoliko neko silom, pretnjom ili na drugi nedozvoljen način nanese nekom veliki bol ili izazove teške patnje da bi ga naterao da nešto prizna, dâ neko obaveštenje ili da bi ga zastrašio ili nezakonito kaznio, biće kažnjen zatvorom do pet godina, odnosno do osam godina ako je počinilac službeno lice.

Ako, međutim, službeno lice u vršenju službe upotrebi silu, pretnju ili drugo nedopušteno sredstvo ili način da bi od nekog iznudilo iskaz ili izjavu, kazna može biti, zavisno od posledica, i do deset godina zatvora.

Povrede privatnosti

U ovu grupu spadaju krivična dela poput neovlašćenog ulaska u tuđ stan ili zatvorene prostorije (ili neizlaženje kada to od njega traži vlasnik ili druga ovlašćena osoba), protivzakonitog pretresanja stana, prostorija ili osoba, povrede tajnosti pisama i drugih pošiljki (otvaranje ili zadržavanje tuđih pisama, pošiljki i elektronske pošte), neovlašćeno prisluškivanje, snimanje, fotografisanje ili objavljivanje tuđih spisa, portreta ili snimaka, neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka ili njihova upotreba za svrhu za koju nisu namenjeni, kao i odavanje nečije tajne od strane advokata, lekara ili nekog drugog ko je tu tajnu saznao u obavljanju svog poziva (nije kažnjivo ako je otkrivanje tajne bilo u opštem interesu ili interesu druge osobe koji je bio važniji od čuvanja tajne).

Kazne za ova krivična dela su različite, ali ni za jedno nije duža od tri godine zatvora, osim za neovlašćeno prisluškivanje i snimanje, za koje službeno lice može biti osuđeno na kaznu do pet godina zatvora. Sva ova dela, osim otkrivanja tajne, gone se po privatnoj tužbi, osim ukoliko ih je počinilo službeno lice, kada na scenu stupa javni tužilac i goni ih po službenoj dužnosti. Neovlašćeno otkrivanje tajne goni se po predlogu, što znači da to radi javni tužilac, ali samo ukoliko to žrtva zatraži od njega.

Povrede slobode izražavanja i udruživanja

Kažnjivo je sprečavanje ili ograničavanje slobode govora i javnog istupanja, sprečavanje ili ometanje zakonitog javnog skupa (silom, obmanom ili na drugi način), kao i sprečavanje sindikalnog ili političkog organizovanja i delovanja. Kazne ne prelaze dve godine zatvora, a ako je počinilac službeno lice — do tri godine. Povreda slobode govora goni se po službenoj dužnosti, a ostala dva krivična dela po predlogu.

Ostala krivična dela protiv sloboda i prava građana

Postoje još neka krivična dela koja spadaju u ovu grupu, na primer, zlostavljanje i mučenje, tj. postupanje s nekim na način koji vređa ljudsko dostojanstvo, ili ugrožavanje sigurnosti, odnosno pretnja napadom na nečiji život i telo ili napadom na njemu blisku osobu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:9)
This entry was posted in Krivična dela koja uključuju nasilje and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje