U pravu si! Online

Krivična dela protiv polne slobode

Najpoznatije krivično delo iz ove grupe svakako je silovanje — prinuda na obljubu ili s njom izjednačeni polni čin upotrebom sile ili pretnje, ali tu su i neka krivična dela kod kojih do polnog čina dolazi zloupotrebom položaja ili korišćenjem nemoći osobe nad kojom se vrši obljuba. Postoji nekoliko krivičnih dela čije su isključive žrtve maloletnici, mada maloletnik može biti žrtva i ostalih krivičnih dela iz ove oblasti. Osim toga, i posredovanje u prostituciji krivično je delo.

Izvršenje neke druge radnje polnog karaktera, dakle, ne same obljube, seksualnog čina na način opisan kod silovanja, obljube nad detetom, nemoćnim licem ili zloupotrebom položaja, takođe je krivično delo nedozvoljene polne radnje, s tim što su kazne nešto blaže.

Silovanje

U slučaju silovanja, pretnja o kojoj smo govorili može biti pretnja da će silovatelj neposredno napasti na život i telo žrtve ili njoj bliske osobe, ili pretnja da će silovatelj obelodaniti nešto što može da naškodi ugledu i časti žrtve ili njoj bliske osobe.

Kada je o kaznama reč, one zavise od okolnosti i posledica, pa je za slučaj da je silovanje izvršeno na svirep ili ponižavajući način, da je silovana maloletna osoba ili da je žrtva zatrudnela, zaprećeno kaznom do 15 godina zatvora. Ukoliko je žrtva mlađa od 14 godina ili umre od posledica silovanja, najmanja moguća kazna je deset, a najviša 20 godina zatvora.

Obljuba nad nemoćnim licem i zloupotreba položaja

Za prvi slučaj karakteristično je da je za obljubu iskorišćeno duševno oboljenje ili poremećenost, zaostali duševni razvoj, nemoć ili neko drugo stanje usled kojeg žrtva nije bila sposobna za otpor. Kazne zavise od posledica i okolnosti i gotovo su iste kao za silovanje.

U drugom slučaju, za navođenje na obljubu iskorišćen je odnos podređenosti ili zavisnosti žrtve prema silovatelju. Teži oblik ovog krivičnog dela jeste kad ga prema maloletniku počini nastavnik, vaspitač, staratelj, usvojilac, roditelj, očuh, maćeha ili druga osoba kojoj je maloletnik poveren radi učenja, vaspitavanja, staranja ili nege, a najteži oblik je kada je žrtva mlađa od 14 godina. I ovde se kazna odmerava prema posledicama i tome ko je žrtva, pa u slučaju smrti žrtve mlađe od 14 godina može iznositi najmanje 10 a najviše 20 godina zatvora.

Krivična dela čije su isključive žrtve maloletnici

Najteže krivično delo u ovoj grupi jeste obljuba (odnosi se na obljubu bez ucene, sile, pretnje ili korišćenja nemoći i podređenog položaja) nad detetom mlađim od 14 godina, a predviđena je kazna do 20 godina zatvora u slučaju smrti žrtve. Ovo nije kažnjivo ukoliko između počinioca i deteta ne postoji znatna razlika u godinama, na primer, u slučaju dobrovoljnog polnog odnosa dveju osoba mlađih od 14 godina.

Osim toga, tu su i: podvođenje maloletnika i omogućavanje polnih odnosa s njima, za šta sledi kazna do osam godina; prodaja i prikazivanje pornografskog materijala maloletnicima — kazna do tri godine, zavisno od uzrasta maloletnika; korišćenje maloletnika za proizvodnju pornografije — kazna do osam godina, opet zavisno od uzrasta žrtve; posedovanje, prikazivanje i prodaja maloletničke pornografije — kazna do tri godine zatvora; navođenje maloletnika na prisustvovanje polnim radnjama — kazna do osam godina ako je upotrebljena sila ili pretnja, ili žrtva ima manje od 14 godina.

Krivično delo jeste i ono kada neko, u nameri da izvrši neko od krivičnih dela protiv polne slobode, preko Interneta ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava ugovori ili zakaže sastanak s maloletnikom i pojavi se na dogovorenom mestu u zakazano vreme. Za to je, zavisno od uzrasta žrtve, predviđena kazna do osam godina zatvora.

Posredovanje u prostituciji

Navođenje na prostituciju, podsticanje na nju, podvođenje i reklamiranje prostitucije kažnjava se kaznom do pet godina zatvora i novčanom kaznom, a zatvorska kazna može biti i do deset godina ako je žrtva maloletna.

Kada je žrtva bračni drug

U slučaju da je žrtva silovanja, obljube nad nemoćnim licem ili nedzovoljenih polnih radnji bračni drug počinioca, gonjenje je moguće samo ako žrtva to zatraži od javnog tužioca (takozvano gonjenje po predlogu).

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.0/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Krivična dela koja uključuju nasilje and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje