U pravu si! Online

Krivična dela protiv opšte sigurnosti

U krivična dela protiv opšte sigurnosti spadaju postupci kojima neko ugrožava život i telo ljudi ili imovinu, kao i postupci kojima se otežava ili onemogućava odbrana od takvih situacija.

Izazivanje opšte opasnosti

Ovde je reč o podmetanju požara, izazivanju poplava, eksplozija, izlivanju otrova u okolinu, izazivanju zračenja ili o bilo kojoj opšteopasnoj radnji ili korišćenju opšteopasnih sredstava usled kojih je nastala opasnost za živote ljudi ili opasnost od povrede/trovanja, kao i veća opasnost po imovinu. „Opšteopasno“ znači ono što nije usmereno na ugrožavanje nijedne osobe konkretno, nego je opasno za bilo koga ko se slučajno tu zadesi.

Ovo krivično delo čini i službeno ili odgovorno lice koje ne postavi propisane uređaje za zaštitu od ovakvih situacija, te uređaje ne drži u ispravnom stanju ili ih ne upotrebi u slučaju potrebe, ili na neki drugi način krši propise i pravila o zaštiti, pa time dovede ljude i imovinu u opasnost.

Kazna je do pet godina zatvora i novčana kazna. Ako je na opasnom mestu bio okupljen veći broj ljudi, ili je došlo do teških telesnih povreda ili velike imovinske štete, kazna je do osam godina zatvora. Ukoliko je krivac koristio vatreno oružje, kazna je do deset godina, a ako je neko zbog svega toga umro — do 12 godina zatvora.

Za slučaj da je ovo krivično delo učinjeno nenamerno, iz nehata, predviđena je blaža kazna, do tri godine zatvora, odnosno do pet godina u slučaju teških telesnih povreda ili velike imovinske štete i do osam godina u slučaju smrti.

Uništenje i oštećenje javnih uređaja

Zatvorom do pet godina, a za nehat — novčano ili zatvorom do jedne godine, kažnjivo je uništenje, oštećenje, uklanjanje, menjanje ili na drugi način činjenje neupotrebljivim javnih uređaja i instalacija za vodu, struju, gas, toplotu i telekomunikacije, ako je time napravljen poremećaj u životu građana ili radu privrede. Ako je došlo do teških telesnih povreda ili velike imovinske štete, kazna je do osam godina zatvora (do pet godina u slučaju nehata), a ukoliko je neko zbog svega toga umro — do 12 godina zatvora (za nehat do osam godina).

Oštećenje brana, nasipa i vodoprivrednih objekata

Uništenje, oštećenje ili onesposobljavanje brana, nasipa i drugih vodoprivrednih objekata, kao i uređaja za zaštitu od prirodnih nepogoda, na primer, lansirne rampe za protivgradne rakete, kažnjava se novčano i zatvorom do tri godine. Ako je objekat odnosno uređaj bio od „većeg značaja“, kazna je do pet godina, a ako je sve to učinjeno iz nehata, kazna je novčana ili zatvor do tri godine.

Uništenje, oštećenje i uklanjanje znakova kojima se upozorava na opasnost

Ko uništi, ošteti ili ukloni znak kojim se upozorava na kakvu opasnost, biće kažnjen novčano ili zatvorom do tri godine.

Zloupotreba telekomunikacionih znakova

Ako iz šale pošalješ međunarodni telekomunikacioni znak za opasnost (kao SOS), a opasnosti nema, ili, naprotiv, putem telekomunikacija javiš da neka opasnost ne postoji iako to nije tačno, kao i ukoliko na bilo koji drugi način zloupotrebiš međunarodni komunikacioni znak, preti ti kazna do tri godine zatvora, a ako je zbog toga nastupila veća opasnost po ljude ili imovinu — do pet godina.

Ukoliko je došlo do teških telesnih povreda ili velike imovinske štete, kazna je do osam godina zatvora, a ako je neko zbog svega toga umro — do 12 godina zatvora.

Neotklanjanje opasnosti

Ukoliko neko zna da postoji požar, poplava, eksplozija, saobraćajna nezgoda ili neka druga opasnost po život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima, a to ne prijavi nadležnom organu ili ne preduzme mere da se ta opasnost otkloni, iako je to mogao da učini bez opasnosti po sebe i druge ljude, može biti osuđen na novčanu kaznu ili do dve godine zatvora.

U slučaju da neko spreči drugog da preduzme ove mere, može biti kažnjen zatvorom do pet godina.

Nedozvoljeno postupanje sa eksplozivom i zapaljivim materijalom

Zabranjeno je nepropisno skladištenje, držanje, prevoz ili predaja eksplozivnih i lako zapaljivih materija na prevoz javnim prevoznim sredstvom, kao i donošenje takvih materija na mesta gde se okuplja veći broj ljudi. Kazna je novčana ili do dve godine zatvora.

Kažnjivo je i donošenje zapaljivih materija u jame sa zapaljivim gasom, ugljenom prašinom, kao i na naftna i gasna polja — kazna je do pet godina zatvora, a za nehat — novčana ili do tri godine. Isto se kažnjava i ulazak u skladište eksplozivnih sredstava bez pridržavanja mera zaštite.

Neovlašćeno pribavljanje i ugrožavanje bezbednosti nuklearnim materijama

Malo je ljudi koji mogu da dospeju u takvu situaciju, ali da kažemo i to: „Ko silom ili pretnjom, izvršenjem krivičnog dela ili na drugi protivpravan način pribavi, poseduje, koristi, prevozi, daje drugom nuklearne materije ili omogućava drugom da do njih dođe, kazniće se zatvorom do tri godine“.

Kažnjiva je i pretnja upotrebom nuklearnih materija da bi se neko prinudio da učini ili ne učini nešto što će ugroziti bezbednost ljudi — kazna je do deset godina zatvora.

U oba slučaja, ako nastupi teška telesna povreda ili velika imovinska šteta, kazna je do 12 godina zatvora, a ako neko umre — do 15 godina zatvora.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.8/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Krivična dela koja uključuju nasilje and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje