U pravu si! Online

Krivična dela protiv javnog reda i mira

Krivična dela iz ove grupe su raznorodna, pa sadrže nasilničko ponašanje, kriminalno organizovanje i naoružavanje ili opremanje za kriminal, ali i neke potpuno drugačije postupke, kao što je povreda groba.

Nasilničko ponašanje

Kada neko vređanjem, nasiljem, zlostavljanjem, izazivanjem tuče i uopšte drskim i bezobzirnim ponašanjem naruši spokojstvo građana i javni red i mir, može biti kažnjen zatvorom do tri godine. Ako se nasilnički ponaša grupa ljudi, ili je nekom naneta laka telesna povreda ili teško poniženje, krivca čeka kazna do pet godina zatvora.

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

Ovo „huligansko“ krivično delo može biti počinjeno na više načina:

 • fizičkim napadom ili tučom sa učesnicima sportske priredbe ili javnog skupa;
 • nasiljem ili oštećenjem imovine veće vrednosti prilikom dolaska na skup ili odlaska s njega;
 • unošenjem u sportski objekat ili bacanjem na teren ili u publiku predmeta koji nekoga mogu da povrede ili mu naruše zdravlje — pirotehnička sredstva, eksplozivne ili zapaljive supstance, suzavac…;
 • izazivanjem nasilja neovlašćenim ulaskom na teren ili u deo gledališta namenjen protivničkim navijačima;
 • oštećivanjem sportskog objekta;
 • izazivanjem mržnje na rasnoj, verskoj, nacionalnoj ili nekoj drugoj diskriminatorskoj osnovi, zbog čega dođe do nasilja.

Kazna je novčana i do pet godina zatvora ako je nekom naneta teška telesna povreda, ili do 10 godina ako je pričinjena velika materijalna šteta. Ukoliko je ovo krivično delo izvršila grupa, kazna za članove grupe je do osam godina, a za vođu — do 12 godina zatvora.

Ako je ovo delo učinjeno na sportskoj priredbi, svim nasilnicima obavezno se izriče zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

Dogovor i udruživanje radi izvršenja krivičnog dela

Kada se dve ili više osoba dogovore da počine neko krivično delo za koje je predviđena kazna veća od pet godina zatvora, to je kažnjivo i ako učesnici dogovora nisu sproveli dogovoreno. Kazna je novčana ili zatvor do jedne godine.

Međutim, ako nije reč o dogovoru da se izvrši samo jedno krivično delo, već o udruživanju u grupu od najmanje tri osobe radi izvršenja krivičnih dela, stvari postaju ozbiljnije. Ukoliko je reč o „običnoj“ grupi koja nema kontinuitet članstva niti organizovanu strukturu, dakle, vođu i podelu zadataka organizovane da bi se izvršavala krivična dela za koja je predviđena kazna od najmanje tri godine zatvora, kazna za organizatora grupe je do pet godina, a za članove — do tri godine zatvora.

Ako se radi o takozvanoj organizovanoj kriminalnoj grupi koja ima trajniji karakter, stalno članstvo, organizaciju i okupljena je radi izvršenja krivičnih dela s predviđenom kaznom dužom od četiri godine zatvora, pri čemu je motiv finansijska ili neka druga korist, kazna za organizatora je do osam godina, a za članove — do pet godina zatvora.

Kazne za udruživanje mogu biti daleko blaže ukoliko neko od pripadnika grupe otkrije njeno postojanje policiji ili pravosudnim organima.

Učestvovanje u grupi koja izvrši krivično delo

Ovde nije reč ni o kakvom dogovoru ili udruživanju da bi se prekršio zakon, već je važno samo da je neka grupa ljudi zajedničkim delovanjem počinila krivično delo (može i „spontano“). Kažnjivo je samo učestvovanje u takvoj grupi, čak i kad krivac nije učinio ništa konkretno, već je samo stajao i kretao se zajedno sa ostalima i tako prećutno odobravao ono što grupa radi. Pri tome je bitno da je grupa počinila ubistvo, tešku telesnu povredu, napravila veliku materijalnu štetu ili počinila neko drugo krivično delo za koje je predviđena kazna od najmanje pet godina zatvora.

Kazna za samo učestvovanje u takvoj grupi može biti do pet godina zatvora, a za vođu grupe — do osam godina.

Izrada i nabavljanje oružja i sredstava za izvršenje krivičnog dela

Ukoliko neko izrađuje ili nabavlja oružje, eksploziv, sredstva za njihovo pravljenje ili otrove, ili omogućava drugim osobama da dođu do njih, iako zna da je to namenjeno za izvršenje nekog krivičnog dela, može biti osuđen na zatvorsku kaznu do pet godina.

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Za razliku od prethodnog krivičnog dela, ovde nije bitno čemu su oružje i eksploziv namenjeni, niti da li krivac to zna. Zabranjena je neovlašćena izrada, prodaja, nabavka, razmena i držanje vatrenog oružja, njegovih delova, municije ili eksplozivnih materija. Kazna je novčana i do tri godine zatvora.

Ako je reč o većoj količini oružja i municije ili eksplozivnim sredstvima velike razorne moći, kazna je do osam godina zatvora.

Posebno je kažnjivo nošenje oružja, eksploziva i municije, kaznom do 12 godina zatvora.

U svakom slučaju, oružje, municija i eksploziv biće oduzeti od počinioca ovog krivičnog dela.

Nedozvoljeni prelazak granice i krijumčarenje ljudi

Prelazak granice bez odgovarajućih isprava, ako je počinilac tom prilikom bio naoružan ili je upotrebio nasilje, kažnjava se zatvorom do jedne godine.

Onome ko drugom iz koristoljublja omogući nedozvoljeni prelazak granice, prolaz kroz Srbiju ili boravak u zemlji, preti kazna zatvora do pet godina. Ako je to učinila grupa, ili je zloupotrebljen službeni položaj, ako je krijumčareno više osoba ili je ilegalcima bio ugrožen život ili zdravlje, kazna je do deset godina, a za pripadnike organizovane kriminalne grupe — do 12 godina zatvora.

Povreda groba

Neovlašćeno prekopavanje, rušenje, oštećenje i gruba povreda groba ili grobnice, kao i uništenje, uklanjanje, oštećenje ili gruba povreda nadgrobnog spomenika, kažnjava se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Ukoliko je na ovaj način počinjeno neko drugo krivično delo, na primer, izazivanje rasne, verske i nacionalne mržnje, počinilac će umesto za povredu groba biti kažnjen za to drugo delo.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.0/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Krivična dela koja uključuju nasilje and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje