U pravu si! Online

Krivična dela protiv državnih organa

Ovo su krivična dela u kojima neko sprečava ili ometa državne organe i ustanove, kao i preduzeća i organizacije koje obavljaju javna ovlašćenja, da rade svoj posao, ili pokušava da taj posao uradi umesto njih, dakle, kad uzme zakon u svoje ruke.

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

To je kad neko silom ili pretnjom da će upotrebiti silu spreči službeno lice da obavlja svoj posao, na primer, kad neko uveče sačeka sudiju i prebije ga da ovaj sutra ne bi mogao da donese presudu, ili ga, naprotiv, natera da nešto učini. Kazna je do tri godine zatvora, osim u slučaju da počinilac uvredi službeno lice, zlostavlja ga, nanese mu laku telesnu povredu ili mu zapreti upotrebom oružja — tada je kazna do pet godina zatvora. Ako je službeno lice zadobilo tešku telesnu povredu, kazna je do osam godina zatvora.

Ukoliko je žrtva ovog krivičnog dela policajac, agent neke od službi bezbednosti ili ma koje drugo službeno lice koje radi na sprečavanju ili otkrivanju krivičnog dela i hvatanju počinioca, kazna je do osam godina zatvora. U slučaju teških telesnih povreda, maksimalna kazna je do deset godina zatvora.

Zanimljivo je da se krivac može osloboditi od kazne ako je bio izazvan grubim ili nezakonitim ponašanjem službenog lica.

Učestvovanje u grupi koja sprečava službeno lice u vršenju službene radnje

U slučaju da grupa ljudi sprečava službeno lice da radi, kažnjivo je i samo učestvovanje u toj grupi, stajanje zajedno s ljudima koji to rade, čak i ako ti sam ne učiniš ništa da sprečiš službeno lice — kazna je do dve godine zatvora. Vođi takve grupe, zbog same činjenice da je vođa, opet ako on sam i ne uradi ništa konkretno protiv službenog lica, sleduje do pet godina zatvora.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

U ovom slučaju kažnjiv je sam napad na službeno lice zbog dužnosti koju obavlja, bez obzira na to da li se iza toga krije namera da se nešto postigne tim napadom. Kazne su slične kao za sprečavanje službenog lica — do tri godine zatvora, do pet ako je naneta laka povreda ili je zaprećeno oružjem, do osam u slučaju teške povrede, a strože kazne su za napad na policajca ili agenta službe bezbednosti.

I ovde je moguće oslobađanje ukoliko je napad izazvan grubim ili nezakonitim ponašanjem službenog lica.

Ko je službeno lice?

Prema Krivičnom zakoniku, službeno lice je svaki državni službenik ili službenik lokalne samouprave, kao i zaposleni iz neke ustanove ili preduzeća koje obavlja javna ovlašćenja (na primer, kada privredna komora ili Auto-moto savez izdaju neka uverenja), pod uslovom da taj zaposleni obavlja baš ta ovlašćenja.

Povrede službenog pečata i službenih spisa

Ako su neka prostorija ili predmet (pismo, paket, torba…) zapečaćeni službenim pečatom ili označeni službenim znakom koji znači da neovlašćene osobe ne smeju ulaziti u prostoriju ili otvarati predmet, skidanje ili oštećenje tog znaka (pečata), kao i ulazak u zapečaćenu prostoriju ili otvaranje predmeta kažnjivi su novčano ili zatvorom do jedne godine.

Ukoliko neko oduzme, sakrije, uništi, ošteti ili na drugi način učini neupotrebljivim službeni pečat, knjigu, spis ili ispravu koja pripada državnom organu, preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji koja vrši javna ovlašćenja (ili ne pripada, ali se nalazi kod njih), kazniće se zatvorom do tri godine.

Lažno predstavljanje

U slučaju da se neko lažno predstavlja kao službeno ili vojno lice ili nosi njihove oznake da bi sebi ili nekom drugom pribavio nekakvu korist ili nekome naneo štetu, preti mu novčana kazna ili do tri godine zatvora. Kazna je ista i ako neka neovlašćena osoba izvrši neku radnju za koju je ovlašćeno samo određeno službeno ili vojno lice.

Samovlašće

Onaj ko za sebe ili drugog samovoljno ostvari neko pravo koje mu pripada ili on samo misli da mu pripada, na primer, ako bez odgovarajuće sudske odluke zauzme nekretninu za koju, osnovano ili neosnovano, smatra da mu pripada, dakle, uzme zakon u svoje ruke — može biti kažnjen novčano ili zatvorom do jedne godine.

Ukoliko je to učinjeno na štetu građana, dakle, u našem primeru, ako je ta nekretnina u privatnom a ne u državnom vlasništvu, neće se angažovati javni tužilac, već će oštećeni morati da podnese privatnu krivičnu tužbu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Krivična dela koja uključuju nasilje and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje