U pravu si! Online

Krivična dela protiv čovečnosti

U ovu grupu, pored ratnih zločina, genocida i zločina protiv međunarodnog prava, spadaju i dve vrste „mirnodopskih“ krivičnih dela. Prvu čini krivično delo rasne i druge diskriminacije, a drugu krivična dela u vezi s trgovinom ljudima.

Rasna i druga diskriminacija

Postoji više načina da se izvrši ovo krivično delo:

 1. Kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda neke osobe na osnovu razlike u rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti ili nekom drugom ličnom svojstvu, i proganjanje organizacija ili pojedinaca zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi — kazna je do pet godina zatvora.
 2. Širenje ideje o superiornosti jedne rase nad drugom, propagiranje rasne mržnje ili podsticanje na rasnu diskriminaciju — do tri godine zatvora.
 3. Širenje i objavljivanje tekstova, slika ili svako drugo predstavljanje ideja i teorija koje zagovaraju i podstiču mržnju, diskriminaciju ili nasilje, kada su te ideje i teorije zasnovane na rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti ili nekom drugom ličnom svojstvu — do tri godine zatvora.
 4. Pretnja da će se, protiv jedne ili više osoba, zbog njihove pripadnosti određenoj rasi, boje kože, vere, nacionalnosti ili zbog nekog drugog ličnog svojstva, izvršiti krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora duža od četiri godine — takođe do tri godine zatvora.

Trgovina ljudima

Trgovina ljudima postoji kada neko vrbuje, prevozi, prebacuje, predaje, prodaje, kupuje, posreduje u prodaji, sakriva ili drži drugu osobu radi neke vrste eksploatacije, kao što su prinudni rad, prostitucija ili neki drugi način seksualne eksploatacije, upotreba u pornografske svrhe, prosjačenje, vršenje krivičnih dela, uspostavljanje ropskog odnosa, uzimanje organa ili delova tela, korišćenje u oružanim sukobima…

Kada je žrtva punoletna, potrebno je da je sve ovo urađeno na određeni način da bi se smatralo krivičnim delom: silom, pretnjom, dovođenjem u zabludu ili održavanjem u zabludi, zloupotrebom ovlašćenja, poverenja, odnosa zavisnosti, teških prilika drugog, zadržavanjem ličnih isprava ili davanjem ili primanjem novca ili druge koristi. Ukoliko je žrtva maloletna, nije bitno na koji je način postala žrtva.

Osnovna kazna je zatvor od tri do 12 godina, a najmanje pet ako je žrtva maloletna. Ukoliko je žrtvi naneta teška telesna povreda, kazna je do 15 godina zatvora, a ako je žrtva umrla — od 10 do 20 godina.

Najniža kazna viša je ukoliko se počinilac bavi trgovinom ljudima kao profesijom, ili je krivično delo počinila grupa.

Krivično delo počinio je i onaj ko koristi usluge zbog kojih je žrtva postala predmet trgovine — „mušterija“ seksualnih usluga ili prinudnog rada, primalac organa… Kazna je do pet godina zatvora, odnosno do osam ukoliko je žrtva maloletna.

Treba da bude jasno: ovo krivično delo počinjeno je i ako je, pod opisanim okolnostima, žrtva pristala na ovakav odnos.

Trgovina maloletnicima radi usvojenja

Posebnim krivičnim delom smatra se kada neko trguje maloletnicima mlađim od 16 godina, ne radi eksploatacije već usvojenja. Kažnjivo je u tu svrhu otimati maloletnike, nezakonito ih usvajati, posredovati u usvajanju, kupovati, prodavati, prevoziti i predavati drugim osobama. Predviđena je kazna do pet godina zatvora, s tim što su kazne strože ukoliko se krivac bavi ovakvom trgovinom u vidu zanata ili ako je krivično delo počinila grupa.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Krivična dela koja uključuju nasilje and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje