U pravu si! Online

Krivična dela protiv braka i porodice

Postoji šest krivičnih dela iz ove grupe koja mogu obuhvatati nasilje. Od toga su četiri usmerena isključivo protiv maloletnika, dok žrtva preostala dva može biti bilo koji član porodice.

Krivična dela protiv maloletnika

Oduzimanje maloletnog lica: To je kad neko protivzakonito zadrži ili oduzme maloletnika od roditelja, staratelja, usvojitelja ili druge osobe ili ustanove kojoj je dete povereno, ili onemogućava održavanje odnosa deteta s roditeljima i drugim srodnicima, protivno odluci o tome koju je doneo sud ili centar za socijalni rad. Maksimalna kazna može biti do pet godina zatvora, zavisno od motiva i posledica ovakvog postupka; na primer, teža je kada je reč o koristoljublju ili zavisno od toga da li je detetu ugroženo zdravlje ili školovanje. Ako počinilac dobrovoljno vrati dete, može biti oslobođen kazne. Promena porodičnog stanja: Ukoliko neko podmetanjem, zamenom (na primer, u porodilištu) ili na drugi način promeni porodično stanje deteta — praktično mu promeni identitet, biće kažnjen zatvorom do pet godina. Ako je to učinjeno nenamerno, kazna je do tri meseca zatvora. Zapuštanje i zlostavljanje maloletnika: U slučaju da roditelj, usvojitelj, staratelj ili neka druga osoba koja je dužna da se stara o maloletniku grubo zanemari svoje dužnosti i tako zapusti maloletnika, preti mu kazna do tri godine zatvora. Ukoliko neka od ovih osoba zlostavlja maloletnika ili ga prinuđava na rad neprimeren njegovom uzrastu, preteran rad, prosjačenje ili ga iskorišćava na drugi način, predviđena je kazna do pet godina zatvora. Rodoskrnavljenje: Punoletna osoba koja izvrši polni čin s maloletnim srodnikom u pravoj liniji (sin/kćerka, unuk/unuka i tako dalje) ili s maloletnim bratom/sestrom, može da dobije kaznu zatvora do pet godina. Moguće je da je ovom prilikom izvršeno i neko od dela protiv polne slobode, za šta sleduje dodatna kazna.

Nasilje u porodici

Nasilje nad članom porodice, pretnja napadom na život ili telo, kao i drsko i bezobzirno ponašanje koje ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje drugog člana porodice, predstavljaju krivično delo nasilja u porodici. Kazna zavisi od okolnosti i posledica, pa u slučaju smrti zlostavljanog člana porodice može biti i do 15 godina zatvora. Krivično delo jeste i nepridržavanje mera zaštite od nasilja u porodici koje je odredio sud, a kazna iznosi do tri godine zatvora.

Kršenje porodičnih obaveza

Ovde je reč o ostavljanju u teškom položaju člana porodice koji nije u stanju da se sam stara o sebi, a uslov je da počinilac bude neko ko po zakonu ima obavezu da se stara o njemu. Osnovna kazna iznosi do tri godine zatvora. Ako je ostavljenom članu prorodice zbog ovakvog postupka teško narušeno zdravlje, kazna je do pet godina, a u slučaju smrti ostavljene osobe i do osam godina zatvora. Ukoliko sud izrekne uslovnu kaznu, može uz nju i obavezati počinioca da izvršava svoje porodične obaveze.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Krivična dela koja uključuju nasilje and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje