U pravu si! Online

Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal

Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal goni učinioce krivičnih dela čija su meta ili sredstvo izvršenja računari (odnosno „svaki elektronski uređaj koji na osnovu programa automatski obrađuje i razmenjuje podatke“), računarski sistemi, računarske mreže, računarski podaci, računarski programi i autorska dela koja se mogu upotrebiti u elektronskom obliku. Sve krivične prijave koje se odnose na neko od tih krivičnih dela, bilo kome da su upućene (građani ih najčešće upućuju policiji), završavaju u ovom organu.

Ako krivičnu prijavu želiš da uputiš neposredno Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, to možeš uraditi pismenim putem (poštom) ili odlaskom u kancelariju ovog tužilaštva.

Organizacija

Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal organizovano je kao posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva sa sedištem u Beogradu. Njegovim radom rukovodi posebni tužilac koji poseduje potrebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija. Pomažu mu dva zamenika tužioca, dva tužilačka savetnika i prateće administrativno osoblje. Ako je potrebna dopuna podataka ili nekakva intervencija (recimo, zaplena računara), tužilaštvo može zatražiti pomoć policije.

Adresa i linkovi

Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
Savska 17a (Palata pravde)
11000 Beograd
Telefon: (011) 360-12-72
E-mail: vtk@beograd.vtk.jt.rs
Internet:
Zvanični sajt

 

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Nasilje na internetu, Internet and tagged , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.
 • Pravni izvori

  Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje