U pravu si! Online

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) jeste državna organizacija posredstvom koje građani ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje. Ovaj fond organizovan je po filijalama — svaka je nadležna za po jedan okrug, a postoji i filijala za grad Beograd. Svaki građanin ima svoju, takozvanu matičnu filijalu, i u njoj obavlja sve svoje poslove u vezi sa zdravstvenim osiguranjem.

Od toga po kom si osnovu osiguran zavisi i to kojoj matičnoj filijali pripadaš, a to možeš da utvrdiš ovde.

Filijale imaju i svoje opštinske ispostave, u kojima možeš da obaviš deo poslova u vezi sa zdravstvenim osiguranjem.

Pritužba na rad službenika

Zamerke na profesionalno ponašanje službenika Fonda podnose se putem pritužbe direktoru filijale u kojoj taj službenik radi. Ukoliko je problem nastao u opštinskoj ispostavi, prvo ćeš se obratiti šefu te ispostave, pa ako on ne reaguje, direktoru filijale tog okruga. Napisanu pritužbu možeš odneti u kancelariju direktora, ali mu se možeš obratiti i usmeno.

Žalba na odluku RFZO

Ako smatraš da je neka odluka matične filijale nepravilna, na primer, ona kojom ti odbijaju svojstvo osiguranika, treba da se žališ direkciji celog RFZO, pismenim putem. Žalbu možeš poslati poštom ili odneti direktno u RFZO, a ako ti je lakše, možeš je odneti i u svoju filijalu koja će je onda proslediti centrali.

Povodom ostalih nepravilnosti u radu (na primer, knjižica ti nije dobro overena, nema te u evidenciji RFZO, a trebalo bi), najbolje je da se prvo obratiš zaposlenima na šalteru gde su pogrešili, pa ako ne isprave grešku, traži od direktora filijale da o tome odluči. Žalbu na njegovu odluku takođe upućuješ direkciji RFZO.

Ukoliko je problem nastao u opštinskoj ispostavi, prvo ćeš se obratiti šefu te ispostave, pa ako on ne reaguje, direktoru filijale tog okruga.

Za filijale na teritoriji Vojvodine, adresa za žalbe je direkcija Pokrajinskog fond za osiguranje, a ne RFZO.

Nadležnost RFZO u slučaju neodgovarajuće zdravstvene usluge

Ako ti neka zdravstvena ustanova ili apoteka nije pružila uslugu koju obuhvata obavezno zdravstveno osiguranje, možeš da se obratiš Odeljenju za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja u okviru matične filijale, ili Sektoru za poslove kontrole u direkciji RFZO.

Žalba na odluku lekarske komisije RFZO

Žalba na odluku prvostepene lekarske komisije (one koja radi u okviru opštinske ispostave matične filijale i odlučuje, na primer, o tome da li ćeš moći da ostaneš na bolovanju duže od 30 dana) podnosi se drugostepenoj lekarskoj komisiji, koja se osniva za celu filijalu. Tu žalbu, dakle, šalješ na adresu matične filijale, s naznakom „Za drugostepenu lekarsku komisiju“. Odluka te komisije je konačna.

Kako se snaći u RFZO?

Kontakt-podatke svih filijala RFZO u Srbiji, za sve njihove ispostave, šefove ispostava, direktore filijala, kao i druge koji ti mogu zatrebati (Pokrajinski fond za osiguranje, kabinet direktora RFZO…) možeš naći na sajtu RFZO (vidi dole). Tu možeš, između ostalog, da proveriš da li ti je poslodavac uplatio doprinos za zdravstvo, da pretražiš Pozitivnu listu lekova, a ako si poslodavac, tu možeš elektronskim putem da prijaviš svoje zaposlene na zdravstveno osiguranje. Ako u filijali ne možeš da dobiješ potrebnu informaciju ili ako želiš da proveriš da li je tvoja pritužba primljena, možeš da pozoveš direkciju RFZO u Beogradu.

Adrese i linkovi

Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije — direkcija
Jovana Marinovića 2
11040 Beograd
telefon: 011 2053 830
mejl: public@rzzo.rs
Internet:
Zvanični sajt RFZO
Stranica sajta RFZO s kontaktima direkcije i svih filijala u Srbiji
Elektronska prijava zaposlenih na zdravstveno osiguranje
Provera uplate doprinosa

Sektor za poslove kontrole
Jovana Marinovića 2
11040 Beograd
telefon: 011 2053 818
mejl: public@rzzo.rs
Internet:
Stranica Sektora za poslove kontrole na sajtu RFZO

Pokrajinski zavod za zdravstveno osiguranje
Žitni trg 3/3
21000 Novi Sad
telefon: 021 6622 288
mejl: pokrajinski.zavod@rzzo.rs
Internet:
Stranica Pokrajinskog fonda na sajtu RZZO

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:10)
This entry was posted in Započinjanje posla, Zaštita prava pacijenata, Zdravstvena zaštita, Porezi, doprinosi i takse, Zdravstveno osiguranje, Promene u poslovanju and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje