U pravu si! Online

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) jeste državna institucija kojoj se uplaćuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osigiranje, i koja građanima isplaćuje penziju, odnosno invalidninu.

Organizacija

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podeljen je na Pokrajinski fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji obuhvata teritoriju Vojvodine (njime upravlja Direkcija Pokrajinskog fonda), Službu Direkcije Fonda, koja se, zapravo, brine o osiguranicima s Kosova i Metohije (iz sedišta u Beogradu) i Direkciju Fonda koja je nadležna za ostatak Srbije.

Ovim direkcijama teritorijalno su podređene filijale koje (u prvom stepenu) odlučuju o zahtevima osiguranika. Filijale imaju opštinske, odnosno gradske ispostave, u kojima osiguranici završavaju većinu poslova u vezi sa PIO fondom.

Koja je tvoja „matična filijala“?

Da li ti pripada neko pravo iz okvira penziono-invalidskog osiguranja, utvrđuje direktor ili drugi ovlašćeni radnik filijale na čijem si području poslednji put bio osiguran. U slučaju da postupak pokrećeš 12 ili više meseci pošto si prestao da budeš zaposlen (nezavisno od toga da li je poslodavac uplatio doprinose), nadležna je filijala u mestu tvog prebivališta.

Za svako pravo iz ovog osiguranja podnosi se poseban zahtev i u njemu je navedeno koju dokumentaciju je potrebno priložiti. Po prijemu zahteva, službenici otvaraju predmet za koji se tebi izdaje potvrda.

Prijava na osiguranje

Poslodavac je obavezan da svakog zaposlenog, bez obzira na vrstu ugovora po kojem radi, prijavi na socijalno osiguranje koje obuhvata i penziono i invalidsko osiguranje. Prijava za sva ova osiguranja vrši se odjednom, ili u PIO fondu ili u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO), u filijalama nadležnim za mesto u kojem je sedište poslodavca.

Ako samostalno obavljaš delatnost kao preduzetnik, advokat ili samostalni umetnik, prijavu na osiguranje vršiš u filijali PIO ili RFZO koja pokriva teritoriju tvog prebivališta.

Uvid u podatke iz matične evidencije

Provera uplata doprinosa za PIO može da se izvrši na dva načina:

 1. Putem Interneta: Za ovo je prethodno potrebno da bilo kojoj filijali Fonda podneseš odgovarajući zahtev, da bi ti izdali ličnu šifru (PIN) pomoću koje pristupaš bazi podataka. Šifru i jedinstveni matični broj (JMBG) treba da otkucaš u online formularu na sajtu PIO fonda (vidi dole).
 2. Lično, odlaskom u filijalu nadležnu za poslodavca kojeg hoćeš da proveriš: Ovim putem možeš i da vidiš koliko imaš godina radnog staža i da se raspitaš koliko ti je ostalo do penzije, kao i koliki će biti njen iznos. Ako si radio za poslodavce iz različith gradova, da bi podatke iz matične evidencije upisao u radnu knjižicu, moraćeš da obiđeš sve filijale koje su nadležne za te poslodavce.

Osiguranici iz bivših jugoslovenskih republika i inostranstva

O pravima koja proističu iz međunarodnih ugovora Srbije s bivšim republikama SFRJ odlučuje filijala našeg PIO fonda na čijem je području osiguranik poslednji put bio osiguran. Za stavke iz ugovora sa ostalim državama nadležna je Direkcija Fonda, odnosno Direkcija Pokrajnskog fonda.

Žalbe

Na prvostepeno rešenje možeš da se žališ u roku od 15 dana od prijema, Direkciji Fonda, odnosno Direkciji Pokrajnskog fonda. Žalba se podnosi filijali koja je donela sumnjivo rešenje, poštom ili na šalteru. Odluka direkcije po tvojoj žalbi je konačna i nju možeš obarati samo pred Upravnim sudom.

Pritužba na rad službenika Fonda

Po pritužbama na rad službenika PIO fonda postupa njegov Sektor za odnose s javnošću (za kontakt vidi dole). Ako to ne uspe, uvek se možeš obratiti zaštitniku građana.

Adrese i linkovi

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (direkcija)
Dr Aleksandra Kostića 9
11000 Beograd
Telefon za pritužbe i predstavke: (011) 2061 193
E-mail: mailto:proffice@pio.rs
Internet:
Zvanični sajt PIO fonda
Informator o radu PIO fonda
Kontakt podaci svih filijala
Uvid u podatke matične evidencije za osiguranike
Spisak svih prijava na matičnu evidenciju sa objašnjenjima

Pokrajinski fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (direkcija)
Žitni trg 3
21000 Novi Sad
Telefon: (021) 421 855
Internet:
Stranica Direkcije Pokrajinskog fonda na sajtu Republičkog PIO fonda

Služba Direkcije Fonda za KiM
Bulevar umetnosti 10
11070 Novi Beograd
Telefon: (011) 2017 162
Internet:
Stranica Službe Direkcije Fonda za KiM

Povezane teme:

Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje treba da se obratiš u situacijama opisanim u temama Započinjanje posla, Porezi, doprinosi i takse, Promene u poslovanju, Zasnivanje radnog odnosa, Rad van radnog odnosaRad na crno.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.1/5
(Ukupan broj ocena:11)
This entry was posted in Zasnivanje radnog odnosa, Započinjanje posla, Porezi, doprinosi i takse, Rad van radnog odnosa, Rad na crno, Promene u poslovanju and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje