U pravu si! Online

Centar za socijalni rad

Centri za socijalni rad pružaju niz usluga socijalne zaštite. Svaka opština, odnosno grad, ima po jedan centar. Ako je grad podeljen na gradske opštine, kao Niš, onda gradski centar za socijalni rad ima svoje ispostave po opštinama. Da ne bude zabune, u običnom govoru se i te ispostave najčešće nazivaju samo „centar za socijalni rad“, uz dodatak naziva gradske opštine. Ako ti neko kaže da treba da se obratiš „organu starateljstva“, takođe se misli na centar za socijalni rad, jer je to naziv pod kojim se ova institucija često pominje u raznim propisima.

Kako da dođeš do „svog“ centra za socijalni rad?

Adresu i broj telefona centra za socijalni rad u svojoj opštini možeš naći na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike, u odeljku Adresar. Kontakt podatke opštinskih ispostava u Beogradu naći ćeš i na sajtu Gradskog centra za socijalni rad.

Ako se desi da je neki od tih podataka pogrešan, uvek se možeš raspitati putem službe 988.

Kome da se žališ na rad ili odluku centra za socijalni rad?

Prava adresa za žalbe na centar za socijalni rad zavisi prvo od toga da li se žališ na rad zaposlenih u centru ili na zvaničnu odluku centra o tvom zahtevu za pomoć. Na nestručan ili nesavestan rad službenika centra treba da se žališ Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Ministarstva rada i socijalne politike, a ako je reč o centru s teritorije Vojvodine, onda je nadležan Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, tačnije, njihov Sektor za socijalnu politiku, boračku i invalidsku zaštitu i zaštitu civilnih invalida rata.

Ukoliko si nezadovoljan odlukom o tvom pravu na neki oblik socijalne zaštite, onda treba da se žališ onom nivou vlasti koji finansira taj konkretni oblik zaštite. Ako je reč o pomoći koja se finansira iz državnog budžeta, žalbe se upućuju pomenutom sektoru Ministarstva rada i socijalne politike, s tim što je za teritoriju Vojvodine i u ovom slučaju nadležan Pokrajinski sekretarijat (opet Sektor za socijalnu politiku), a za teritoriju grada Beograda Sekretarijat za socijalnu zaštitu, koji je deo gradske uprave.

Na odluke o oblicima socijalne pomoći koje finansiraju gradovi i opštine treba da se žališ lokalnim vlastima. Različite opštine i gradovi poverili su odlučivanje o žalbama različitim organima, ali su to najčešće sekretarijat lokalne uprave nadležan za socijalnu zaštitu ili gradsko odnosno opštinsko veće. Moraćeš da se raspitaš u opštinskoj/gradskoj upravi ko je nadležan u tvom slučaju.

Kako poslati žalbu?

Žalbe se dostavljaju pismenim putem na adresu odgovarajuće institucije. Svakako, ako želiš samo da se raspitaš o svojim pravima ili obavezama radnika centra, ne ustručavaj se da to uradiš mejlom ili telefonom. U slučaju da šalješ mejl, naznači kojem sektoru je namenjen.

Adrese i linkovi

Ministarstvo rada i socijalne politike
Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu
Nemanjina 22-24
11000 Beograd
telefon: 011 361 62 59
mejl: socijalna_zastita@minrzs.gov.rs
Internet:
Zvanični sajt Ministarstva rada i socijalne politike
Kontakt formular
Stranica Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu
Kontakti centara za socijalni rad

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju
Sektor za socijalnu politiku, boračku i invalidsku zaštitu i zaštitu civilnih invalida rata
Bulevar Mihaila Pupina 16
21000 Novi Sad
telefoni: 021 487 43 85 (centrala Sekretarijata), 021 487 46 24 (Sektor)
mejl: psz@vojvodina.gov.rs
Internet:
Zvanični sajt Pokrajinskog sekretarijata
Stranica Sektora za socijalnu politiku, boračku i invalidsku zaštitu i zaštitu civilnih invalida rata

Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda
27. marta 43-45
11000 Beograd
telefoni: 011 330 90 92, 011 330 90 93, 011 330 90 94
Internet:
Stranica Sekretarijata na sajtu grada Beograda

Gradski centar za socijalni rad grada Beograda
Ruska 4
11000 Beograd
telefoni: 011 265 03 29, 011 265 05 42, 011 265 00 93
mejl: info@gcsrbg.org
Internet:
Zvanični sajt Gradskog centra za socijalni rad
Kontakti opštinskih ispostava

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.7/5
(Ukupan broj ocena:14)
This entry was posted in Sistem socijalne zaštite, Roditelji i deca, Centar za socijalni rad, Materijalna pomoć države, Materijalna pomoć opština i gradova, Porodični smeštaj, Razvod and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje