U pravu si! Online

Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre (APR) jeste javna ustanova koja vodi evidenciju o različitim subjektima i podacima. Tu spadaju, pre svega, registri privrednih subjekata (privrednih društava i preduzetnika), udruženja građana, sportskih saveza, medija, turističkih agencija, fondacija i tako dalje. Agencija za privredne registre vodi i baze podataka o finansijskom lizingu, založnim pravima na pokretnim stvarima i ostalo.

Prijava i odjava podataka za sve ove registre sprovodi se na isti ili bar sličan način.

Organizacija

Sedište APR-a nalazi se u Beogradu, dok su po gradovima u zemlji raspoređene organizacione jedinice. Registraciju je moguće obaviti i posredstvom organa lokalne samouprave s kojima je APR potpisao odgovarajuće ugovore (nije sa svim gradovima i opštinama). Da li je to moguće i u tvojoj opštini — raspitaj se u centrali APR-a, njegovoj najbližoj organizacionoj jedinici ili u samoj opštini.

Registri se vode zasebno, i to u elektronskom obliku. Za svaki je određena po jedna kontakt e-mail adresa na koju možeš postaviti pitanja o proceduri.

Prijava podataka

Registracija subjekata ili prijava podataka Agenciji vrši se putem podnošenja odgovarajućeg obrasca (prijave) i dostavljanjem potrebnih dokumenata (na sajtu APR-a možeš da vidiš šta ti je od dokumenata potrebno). Za prijave koje se po propisima moraju podneti (npr., banke su obavezne da APR-u dostave sve ugovore o lizingu), rok je 15 dana od dana „nastanka podatka ili dokumenta“ ako nije propisano drugačije.

Prijavu je moguće podneti neposredno, poštom ili elektronski pomoću posebne aplikacije, i za nju je moguće dobiti potvrdu. Na sajtu Agencije možeš videti u kom statusu se nalazi predmet.

Ovlašćeni radnik APR-a mora da odluči o prijavi u roku od pet dana od njenog prijema.

Uvid u registre

Svako može da pristupi podacima koje vodi APR. To je moguće uraditi na sajtu agencije, gde je potrebno otvoriti stranicu određenog registra i tamo uneti naziv ili registarski broj. Izvod iz registra moguće je tražiti i na šalteru u prostorijama Agencije.

Problem?

U slučaju da u Agenciji donesu odluku za koju smatraš da nije ispravna (recimo, odbiju da te registruju kao preduzetnika), možeš da uložiš žalbu u roku od 30 dana od objavljivanja odluke. Žalbu je potrebno podneti APR-u, gde mogu da isprave svoju odluku u roku od pet dana. Ako to ne urade, proslediće je nadležnom ministru koji konačnu odluku mora da donese u roku od 30 dana. Protiv ministrove odluke moguće je pokrenuti samo upravni spor.

Adrese i linkovi

Agencija za privredne registre (sedište)
Brankova 25, 11000 Beograd
Telefon info-centra: (011) 202-33-50
Zakazivanje termina radi pregledanja spisa: (011) 333-14-34
Internet:
Zvanični sajt APR-a
Stranica s kontakt podacima registara i organizacionih jedinica

Povezane teme

Agenciji za privredne registre treba da se obratiš u situacijama opisanim u temama Započinjanje poslaPromene u poslovanju.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Započinjanje posla, Promene u poslovanju and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje