U pravu si! Online

Ugovor o prenosu udela u društvu sa ograničenom odgovornošću

Ovde možeš da preuzmeš primer ugovora o prenosu (kupoprodaji) vlasničkog udela u društvu sa ograničenom odgovornošću. Ovaj ugovor zaključuju član društva koje prenosi svoj udeo u društvu i time istupa iz njega, i osoba koja taj udeo stiče i pristupa društvu kao novi član. Na ovaj način dolazi do promene člana društva. Za ovaj ugovor predviđena je pismena forma, a potpisi se overavaju kod nadležnog organa.

Ovaj dokument služi isključivo kao primer i nije namenjen daljem korišćenju. Svi podaci u njemu su izmišljeni.

Sadržina

Poželjno je da ovaj ugovor, pored označenja ugovornih strana i opisa i vrednosti udela koji se prenosi, sadrži i:

 • iznos naknade koju novi vlasnik (sticalac) udela plaća prenosiocu udela (ukoliko je naknada ugovorena, a ne mora, jer vlasnik udela može i da ga pokloni);
 • ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
 • izjavu sticaoca da prihvata osnivački ulog, kao i druga prava i obaveze prenosioca udela;
 • odredbu u kojoj se navodi da prenosilac prestaje, a sticalac postaje član društva danom registracije promene vlasništva nad udelom.

Registracija ugovora

Ovaj ugovor se, uz registracionu prijavu promene i drugu potrebnu dokumentaciju (uključujući i dokaz o uplati odgovarajuće takse), predaje Agenciji za privredne registre (u sedištu Agencije u Beogradu ili u nekoj od njenih lokalnih ispostava). Dokumenti se mogu podneti i preporučenom poštom, a moguća je i elektronska prijava.

Na ovaj način se iz registra briše član društva koji prenosi udeo i upisuje se osoba koja taj udeo stiče, kao novi član društva.

Rok za registraciju

Privredno društvo dužno je da registruje promenu člana društva u roku od 15 dana od zaključivanja ugovora o prenosu udela. U slučaju prekoračenja ovog roka plaća se dodatna naknada.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.6/5
(Ukupan broj ocena:14)
Browse the Dokument archive. This entry was posted in Promene u poslovanju and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje