U pravu si! Online

Tužba za zaštitu prava deteta

Ovde možeš da preuzmeš primer tužbe za zaštitu prava deteta. Nju mogu da podnesu dete, javni tužilac i organ starateljstva (poznatiji kao centar za socijalni rad) protiv jednog ili oba roditelja, ili jedan roditelj protiv drugog.

Ovaj dokument služi isključivo kao primer i nije namenjen daljem korišćenju. Svi podaci u njemu su izmišljeni.

Gde se podnosi tužba?

Tužba se podnosi sudu u mestu gde tuženi ima prebivalište, s tim što, ako dete podnosi tužbu, ono to može učiniti i u mestu svog prebivališta ili boravišta.

Zastupanje deteta

U postupcima zaštite prava deteta uglavnom je potrebno da ga neko zastupa pred sudom, jer — reč je o detetu. Zastupnik u tim slučajevima može biti roditelj, usvojitelj ili staratelj, i on preduzima sve radnje pred sudom, ali u korist deteta.

Međutim, ako zakonski zastupnik to čini na neodgovarajući način, ako između deteta i zastupnika postoji sukob interesa ili dete iz nekog razloga nema zakonskog zastupnika, sud ili centar za socijalni rad odrediće mu privremenog zastupnika.

Kada detetu nije potreban zastupnik?

Dete može samostalno, dakle, bez zastupnika, da podnese ovu tužbu i vodi parnicu (uz svesrdnu pomoć suda) kada je problem s roditeljima nastao povodom nečega za šta je zakonom izričito predviđeno da dete može da odlučuje samo. Na primer, pošto dete s 15 godina može samostalno da izabere srednju školu, moći će i da pokrene i vodi parnicu za zaštitu prava deteta protiv svojih roditelja koji mu uskraćuju taj izbor.

U kom roku sud mora da reaguje?

Postupak za zaštitu prava deteta je hitan, jer se tiče deteta. To znači da se tužba ne dostavlja tuženom na odgovor, a po pravilu, čitav postupak završava se posle dva ročišta. Takođe, predviđena je obaveza suda da ročište za glavnu raspravu zakaže tako da se ono održi u roku od osam dana od dana kada je tužba predata sudu.

Kad je reč o žalbi, drugostepeni sud (apelacioni) dužan je da o njoj donese odluku u roku od 15 dana od dana kada mu je dostavljena.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.0/5
(Ukupan broj ocena:4)
Browse the Dokument archive. This entry was posted in Svojina na nepokretnostima, Roditelji i deca, Centar za socijalni rad, Razvod and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje