U pravu si! Online

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ovde možeš da preuzmeš primer ugovora o doživotnom izdržavanju. Ovaj ugovor zaključuje se sa ciljem da jedan od ugovarača (davalac izdržavanja) izdržava i pomaže drugog ugovarača (primaoca izdržavanja) za života, a za uzvrat će davalac izdržavanja nakon smrti primaoca izdržavanja steći pravo svojine nad imovinom (najčešće nekretninom) koju primalac izdržavanja poseduje.

Ovaj dokument služi isključivo kao primer i nije namenjen daljem korišćenju. Svi podaci u dokumentu su izmišljeni.

Kako se ugovor zaključuje?

Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku i mora da bude overen kod sudije. Sudija je dužan da pre overe pročita ugovor strankama i da naročito upozori primaoca izdržavanja na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici.

Gde se overava ugovor?

Predlog za overu ovog ugovora može se podneti osnovnom sudu u mestu u kojem se nalazi nekretnina, ako je nekretnina predmet ugovora. Ako je predmet ugovora neka druga imovina, onda se on može overiti u bilo kojem osnovnom sudu. Uz predlog treba odneti i dokaze o vlasništvu imovine o kojoj je reč.

Kada ugovor počinje da važi?

Sud će po prijemu dokumentacije zakazati ročište na kojem će sudija overiti ugovor. Tek tada se ugovor smatra zaključenim.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:15)
Browse the Dokument archive. This entry was posted in Izdržavanje and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje