U pravu si! Online

Predlog za sastavljanje sudskog testamenta

Ovde možeš da preuzmeš primer predloga za sastavljanje sudskog zaveštanja (testamenta). Ako želiš da sačiniš testament u ovakvom obliku, potrebno je da podneseš predlog sudu da zakaže ročište tim povodom.

Ovaj dokument služi isključivo kao primer i nije namenjen daljem korišćenju. Svi podaci u njemu su izmišljeni.

Gde se podnosi predlog?

Predlog za sastavljanje sudskog testamenta podnosiš bilo kojem osnovnom sudu.

Ako si iz nekog razloga zaveštanje sačinio pred sudom koji nije nadležan za mesto tvog prebivališta, on je dužan da o tome obavesti sud u mestu gde si prijavio prebivalište.

Šta predlog mora da sadrži?

Predlog koji podnosiš sudu nema strogu formu. Uz osnovne podatke o sebi kao zaveštaocu, potrebno je da navedeš i imovinu koju poseduješ i kome planiraš da je ostaviš (ne moraš da zalaziš u detalje).

Uz predlog prilažeš i dokumentaciju koja potvrđuje tvoje vlasništvo na nepokretnostima koje će biti predmet raspolaganja u slučaju smrti (ugovor o otkupu, izvod iz katastra i sl.).

Kako se sastavlja sudski testament?

Sudija mora prvo da utvrdi tvoj identitet. Ukoliko se ne poznajete lično, povedi jednog svedoka koji će potvrditi tvoj identitet i ponesi ličnu kartu ili pasoš. Možeš doći i bez dokumenata, ali tada su ti potrebna dva svedoka.

Sama procedura nije naročito komplikovana: ti diktiraš svoju poslednju volju, u sudu je zapisuju i na kraju pročitaš i potpišeš taj zapisnik (koji postaje testament), a sudija potvrdi da si to uradio. Sudija će te upozoriti ako nameravaš da u testament uneseš nešto što može otežati kasnije tumačenje ili nešto što je u suprotnosti sa zakonom.

Po okončanju postupka imaš mogućnost da ostaviš testament na čuvanje sudu, ako to želiš.

Postupak za nepismene osobe

Kada sudski testament sastavlja nepismena osoba, neophodno je prisustvo dvaju svedoka tokom celog postupka pred sudijom. Potrebno je da ostavilac pred svedocima izjavi da je sve što je pročitano zaista njegova poslednja volja, a potom da na zapisnik, umesto potpisa, stavi otisak prsta. Svedoci se zatim potpisuju, a sudija i u ovom slučaju potvrđuje sve te radnje.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.9/5
(Ukupan broj ocena:3)
Browse the Dokument archive. This entry was posted in Svojina na nepokretnostima, Izdržavanje, Nasleđivanje and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje